Sökning: "Marketing procurement"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Marketing procurement.

 1. 1. Creating time, over time - A study of marketing, artificial intelligence, efficiency and value creation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hanna Källström; [2019-07-03]
  Nyckelord :Marketing procurement; discourse theory; value creation theory; artificial intelligence; branding;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Människan och våglänken : Fem fallstudier om industriellt köpbeteende i svensk skogsindustri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ludvig Flohr; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Industrial buying behavior can be described as the process that occurs when an organization discovers a need until the product or service is ordered. Understanding of the customers buying behavior is a crucial factor in the increasingly competitive business environment and can provide many benefits in a marketing perspective. LÄS MER

 3. 3. En studie av Växjö kommuns hållbarhetsarbete i upphandlingsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anton Waldén; Filip Persberg; Oscar Marklund; Tim Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Sustainable work; procurement process; Växjö municipality; improvement measures; Hållbarhetsarbete; upphandlingsprocess; Växjö kommun; förbättringsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Offentlig förvaltning- och upphandling omsätter årligen omfattande summor i Sverige. Totalt spenderas kring 634 miljarder per år av svenska kommuner på inköp och upphandlingar som främst regleras av EU-direktiv och LOU. LÄS MER

 4. 4. Success Factors and Challenges for E-Commerce Within the Fashion Industry

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Rebecca Härkönen; Joacim Svärd; [2017]
  Nyckelord :Keywords: E-commerce; Fashion; Success factors; Challenges; Omni-channel;

  Sammanfattning : E-commerce within fashion is the worldwide most commonly purchased category of products online, with an annual revenue of 840 billion SEK in 2016. It is also one of the most mature categories in online sales, where competition has become fierce to such extent that physical stores have went out of business. LÄS MER

 5. 5. The Power of Behaviour on Client Perception of Corporate Brand : A Case Study of a Swedish Consultancy Firm within Public Procurement

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Andreas Eriksson; Juho Siren; Gabriella Hertzman-Ericson; [2016]
  Nyckelord :Branding; B2B; Consultans; Public sector; Relationship;

  Sammanfattning : The aspect of relationships has been underlined to be of substantial significant within B2B contexts, particularly within consultancy, all alongside the importance of trust within the clientsupplier interaction. An element that has been claimed to derive directly from the client-supplier experience and voiced to be of key in order to reach success. LÄS MER