Sökning: "Marketing procurement"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Marketing procurement.

 1. 1. Inköp av företagsbilar - påverkar Inbound Marketing? En kvalitativ studie på Inbound Marketing och dess roll i organisatoriska inköp av företagsbilar hos Din Bil i Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alfred Bytyci; Daniel Ostojic; Sasa Veljkovic; [2020]
  Nyckelord :Inbound Marketing; Bilbranschen; B2B; Digital Marknadsföring; Organisatoriskt Inköp; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Inköp av företagsbilar – påverkar Inbound Marketing? En kvalitativ studie på Inbound Marketing och dess roll i organisatoriska inköp av företagsbilar hos Din Bil i Malmö Seminariedatum: 2020-01-16 Ämne/kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare: Alfred Bytyci, Daniel Ostojic, Sasa Veljkovic Handledare: Annette Cerne Nyckelord: Inbound Marketing, Bilbranschen, B2B, Digital Marknadsföring, Organisatoriskt Inköp Syfte: Mot bakgrund till att den traditionella marknadsföringens genomslagskraft stagnerar belöper sig studiens syfte till att undersöka vilken inverkan marknadsföringsstrategin Inbound Marketing har på den organisatoriska inköpsprocessen av företagsbilar som högengagemangsprodukter. Metod: Studien är kvalitativ med ett hermeneutistiskt fenomenologiskt perspektiv som utgångspunkt. LÄS MER

 2. 2. Creating time, over time - A study of marketing, artificial intelligence, efficiency and value creation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hanna Källström; [2019-07-03]
  Nyckelord :Marketing procurement; discourse theory; value creation theory; artificial intelligence; branding;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Människan och våglänken : Fem fallstudier om industriellt köpbeteende i svensk skogsindustri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ludvig Flohr; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Industrial buying behavior can be described as the process that occurs when an organization discovers a need until the product or service is ordered. Understanding of the customers buying behavior is a crucial factor in the increasingly competitive business environment and can provide many benefits in a marketing perspective. LÄS MER

 4. 4. En studie av Växjö kommuns hållbarhetsarbete i upphandlingsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anton Waldén; Filip Persberg; Oscar Marklund; Tim Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Sustainable work; procurement process; Växjö municipality; improvement measures; Hållbarhetsarbete; upphandlingsprocess; Växjö kommun; förbättringsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Offentlig förvaltning- och upphandling omsätter årligen omfattande summor i Sverige. Totalt spenderas kring 634 miljarder per år av svenska kommuner på inköp och upphandlingar som främst regleras av EU-direktiv och LOU. LÄS MER

 5. 5. The Power of Behaviour on Client Perception of Corporate Brand : A Case Study of a Swedish Consultancy Firm within Public Procurement

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Andreas Eriksson; Juho Siren; Gabriella Hertzman-Ericson; [2016]
  Nyckelord :Branding; B2B; Consultans; Public sector; Relationship;

  Sammanfattning : The aspect of relationships has been underlined to be of substantial significant within B2B contexts, particularly within consultancy, all alongside the importance of trust within the clientsupplier interaction. An element that has been claimed to derive directly from the client-supplier experience and voiced to be of key in order to reach success. LÄS MER