Sökning: "Marketing-Mix"

Visar resultat 1 - 5 av 281 uppsatser innehållade ordet Marketing-Mix.

 1. 1. Det gröna gapet mellan konsumenternas attityd och köpbeteende : Hur kan företag öka försäljningen av ekologiska livsmedel?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Erika Blomqvist; Emma Fredholm Kaipak; [2022]
  Nyckelord :organic food; green consumers; sustainable marketing; the green marketing mix; 7p; ekologiska livsmedel; hållbara konsumenter; hållbar marknadsföring; den gröna marknadsföringsmixen; 7p;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur företag kan bidra till en mer hållbar konsumtion. Studien undersöker hur företag kan öka försäljningen av ekologiska livsmedel med hjälp av marknadsföringsstrategier för att påverka konsumenternas köpbeteende. LÄS MER

 2. 2. Ubox : Automatic sunscreendispenser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Jenny Dahl; Lisa Stavhagen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the purpose of reducing the growing disease of skin cancer, the idea of ​​an automated sunscreen dispenser called Ubox arose. The sun's UV radiation damages human cells, which can thus begin to divide uncontrollably and give rise to skin cancer. LÄS MER

 3. 3. Vad vore svensk innebandy utan SM-finalerna? : En studie av SM-finalerna i innebandy som event

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Oskar Olsén; Robin Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Floorball; Event; Marketing; Customer value; Audience; Atmosphere; Innebandy; Event; Marknadsföring; Kundvärde; Publik; Atmosfär;

  Sammanfattning : Intresset till att studera SM-finalerna på dam- och herrsidan i innebandy växte då båda skribenterna har besökt finalerna sedan innan. I år var det dags att välkomna tillbaka publiken igen efter tre år.  Forskningens syfte var att undersöka iscensättningen av SM-finalerna i innebandy 2022 som event. LÄS MER

 4. 4. Vad påverkar föräldrars köpintentioner online? : En kvantitativ studie om konsumenters köpintentioner online vid köp av babyprodukter.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ellinor Albinsson; Emilia Engström; Natasha Alvaro; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Date:   2022-06-02  Level:   Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr  Institution:  School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University, 15cr  Authors:  Albinsson Ellinor (98/06/27)  Alvaro Natasha  (99/09/24) Engström Emilia  (98/06/20)  Supervisor:  Mostaghel Rana  Title:  What affects parents’ online purchase intentions?  Research question: What factors influence consumers’ purchase intentions online when buying baby products?  Purpose: The purpose of this thesis is to examine consumers' purchase intentions online when buying baby products. Also, what underlying factors underlie consumers' online buying intentions. LÄS MER

 5. 5. Hur bedriver en förening i Damallsvenskan en funktionell organisation : En studie inom marknadsföring, sponsring och organisationsbyggnad inom OBOS Damallsvenskan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jacob Sternestedt; Jesper Andersson; [2022]
  Nyckelord :Marketing; Sports marketing; 7P-marketing model; Word of mouth; Sponsorship; Sustainability work; Organization; Strategic Organization-model; Swedish organization model;

  Sammanfattning : Football clubs have become more commercialized during the last decades and because of that their work with marketing and sponsorship has developed rapidly. Because of this, some football clubs, especially some women's football clubs, has had struggled with keeping up with the development. LÄS MER