Sökning: "Markförvärv"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Markförvärv.

 1. 1. Kommunal markpolicy : Ett medel i kommunens hantering av markärenden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Isabelle Edlund; Amanda Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Markpolicy; markärenden; riktlinjer; kommuner; markpolitik;

  Sammanfattning : Hur marken ska användas och av vem är aktuella frågor i dagens samhälle till följd av att många tätorter i Sverige är i en expansiv fas. Kommuner är till största del de viktigaste markägarna av exploaterbar mark. LÄS MER

 2. 2. Produktionskostnaderna och dess inverkan på köparens slutpris av en bostadsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Abid Hasanovic; Kristian Tikkanen; [2018]
  Nyckelord :Nybyggnationsprojekt; byggherre; markanvisning; kostnadsdrivande faktorer; marknadsvärde; underentreprenör UE ;

  Sammanfattning : Rapporten är skriven i samarbete med företaget X som på egen vilja velat förbli anonyma. På samma sätt kommer alla intervjupersonerna förbli anonyma. De tre nybyggnationsprojekten som finns belägna i Alingsås, Trollhättan och Göteborg kommer delvis förbli anonyma med hänsyn av företagets vilja. LÄS MER

 3. 3. Identifying large-scale land acquisitions and their agro-ecological consequences : a remote sensing based study in Ghana

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Jenny Hansson; [2017]
  Nyckelord :remote sensing; land acquisition; physical geography and ecosystem analysis; Ghana; agro-ecology; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Today there are more than 45 million hectares (ha) of concluded large-scale land acquisitions (LSLAs) in the low- and middle- income countries around the globe. Whether LSLA is referred to as land grabbing or land investment, LSLA means that the right to utilise land is moved from the local people to investors. LÄS MER

 4. 4. Markförvärv : En studie om bostadsutvecklares olika strategier vid förvärv av byggrätter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexandar Andonov; Filip Sköldefors; [2017]
  Nyckelord :Land acquisition; land development; building right; zoning process; raw land; Markförvärv; markexploatering; byggrätt; detaljplaneprocess; råmark;

  Sammanfattning : Idag sker den största delen av bostadsförsörjningen via den privata sektorn. Med politiska visioner om ett ökat bostadsbyggande och ett större antal privata aktörer på marknaden än på länge, har konkurrensen om byggrätter hårdnat och möjligheterna att förvärva attraktiv mark blivit mindre. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsutvecklarens markförvärv : Processen i teori och praktik

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Andrea Lundin; Moa Carlback; [2017]
  Nyckelord :Real estate development; Acquisition of land; Stage of land value; Fastighetsutveckling; Markförvärv; Värdetrappan; Exploateringskalkyl;

  Sammanfattning : Stockholm har idag en glödhet bostadsmarknad där efterfrågan är stor och många bostäder måste byggas. En förutsättning för att nya bostäder ska kunna byggas är att det finns tillgänglig mark samt att marken är detaljplanelagd. LÄS MER