Sökning: "Markings"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet Markings.

 1. 1. Hur djurskyddet skiljer sig mellan odlad och vildfångad fisk vid avlivning : svensk lagstiftning, ASC, MSC & KRAV

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Caroline Axelsson; [2018]
  Nyckelord :ekologisk; akvakultur; lagstiftning; fiskslakt; välfärd; vildfångad fisk; fiskemetoder; bedövning;

  Sammanfattning : I have investigated what the Swedish legislation for farmed and wild caught fish have in common and what the differences are, also if the private standards ASC, MSC and KRAV have any additional rules that imply animal welfare in the slaughter/killing-process. The results show that there is only one similarity in the Swedish legislation between farmed and wild caught fish in the slaughter/killing-process. LÄS MER

 2. 2. Plastex slöserier : En undersökning i syfte att kartlägga och reducera kostnader relaterade till slöserier på ett företag som tillverkar plastprodukter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnéa Hollström; [2018]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; Production Design; Mapping; Lean; Plastic; Extrusion; Re-use; Recycle; Sorting; Waste; Sustainable Development; Civilingenjör Teknisk Design; Produktionsdesign; Kartläggning; Lean; Plast; Extrudering; Strängsprutning; Återanvändning; Återvinning; Sortering; Spill; Hållbar Utveckling;

  Sammanfattning : Plastex är ett företag med 20 anställda i Skellefteå som tillverkar strängsprutade plastprodukter. I dagsläget försöker de återanvända och återvinna plaster så mycket de kan, men möter svårigheter i återanvändningen eftersom blandprocessen mellan nytt och återvunnet material är komplicerad. LÄS MER

 3. 3. Detection and intention prediction of pedestrians in zebra crossings

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Dimitrios Varytimidis; [2018]
  Nyckelord :head orientation; behavior estimation; intention prediction; pedestrian;

  Sammanfattning : Behavior of pedestrians who are moving or standing still close to the street could be one of the most significant indicators about pedestrian’s instant future actions. Being able to recognize the activity of a pedestrian, can reveal significant information about pedestrian’s crossing intentions. LÄS MER

 4. 4. Influencer marketing : Reklamidentifiering och särskilda intressen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Bianca Rönngren; [2018]
  Nyckelord :Influencer marketing; Influencer marketing; reklamidentifiering;

  Sammanfattning : Influencer marketing has rapidly become a popular marketing method where so-called influencers get compensated to promote businesses on their social media platforms. The idea is that by advertising through an influencer, a company reaches an already positive audience with a high inclination to consume the products or services being advertised. LÄS MER

 5. 5. OCR of dot peen markings : with deep learning and image analysis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Hannes Edvartsen; [2018]
  Nyckelord :Deep learning; OCR; Optical character recognition; Image analysis; Dot peen marking;

  Sammanfattning : A way to follow products through the chain of production is important in the process industry and it is often solved by marking them with serial numbers. In some cases permanent markings such as dot peen marking is required. To ensure profitability in the industry and reduce errors, these markings must be read automatically. LÄS MER