Sökning: "Marknadsacceptans"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Marknadsacceptans.

 1. 1. Kraftpaket på väg - Incitament för kunder samt marknader för en framtida aggregator av V2G

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :My Näslund; Mikael Bergmark; [2019]
  Nyckelord :Vehicle to Grid; V2G; Aggregator; Marknadsacceptans; Frekvensreglering; Incitament; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I ett framtida samhälle som inkluderar alltmer intermittent elproduktion och mindre svängmassa är det viktigt att hitta nya, snabba frekvensreglerande resurser för att bibehålla ett stabilt elsystem med säker energileverans. Ett exempel på en sådan resurs är batterier. LÄS MER

 2. 2. Lansering av smink med sociala medier som marknadsföringskanal : En kvalitativ studie om hur konsumenter påverkas att sprida marknadsföringsbudskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Nathalie Ahnemark; Moa Ranggård; [2015]
  Nyckelord :lansering; sociala medier; kosmetik; projekledning; WoM; Word of Mouth;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har den globala kosmetikaindustrin genomgått en enorm ekonomisk tillväxt. Sminkföretagen lägger stora summor på marknadsföringsinsatser för att upprätthålla konsumtionsmönstret bland konsumenter. LÄS MER

 3. 3. Involvering av intressenter i utveckling av tjänstekoncept

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Johan Låås; Sebastian Ström; [2014]
  Nyckelord :Service development; Service design; Customer involvement; User involvement; Process; tjänsteutveckling; tjänstedesign; kundinvolvering; användarinvolvering; process;

  Sammanfattning : Idag skiftar industrin sitt fokus från att producera fysiska produkter till att utveckla tjänster. En ökande konkurrens på marknaden gör att företag måste använda effektiva utvecklingsprocesser för att snabbt lansera tjänster av hög kvalitet. LÄS MER