Sökning: "Marknadsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 241 uppsatser innehållade ordet Marknadsanalys.

 1. 1. Reversibel hylla för badrum

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emma Karlberg; Ellinor Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förvaring i badrum är ett ständigt aktuellt område, speciellt för barnfamiljer och andra större hushåll. Många upplever att det kan bli trångt och att det är svårt att få plats med sina hygienprodukter, vilket ofta leder till att de hamnar på badrumsgolvet. LÄS MER

 2. 2. Konsekvenser i Pandemins spår - Har efterfrågan på kontorslokaler förändrats?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Ingvaldsson; [2021]
  Nyckelord :Efterfrågan; Marknadsanalys; Kontor; Covid-19; 4Q-modellen; Global kris; Urban ekonomi; Fastighetsvärdering; Coworking; Hemarbete; Demand; Market Analysis; Office Space; 4-Quadrant Model; Global Crisis; Urban Economics; Real Estate Valuation; Remote Work; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the outbreak of the pandemic early 2020, the world has experienced disruptive change in many of its foundations. Privileges as free movement, the freedom of assembly and simply being able to go to the movies have been replaced by strict local and national policies, limiting humans and companies. LÄS MER

 3. 3. Palla Sortera : Hållbar avfallshantering genom användarcentrerad design

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Julia Wetterling; [2021]
  Nyckelord :Användarcentrerad design; Miljö; Avfallshantering; Källsortering; Produktdesign;

  Sammanfattning : Studien undersöker frågeställningen Hur kan en genom design skapa bättre förutsättningar för hållbar avfallshantering? utifrån perspektiven hållbar utveckling och användarcentrerad design. Studien är ett designdrivet forskningsarbete som genom en designprocess utforskar hur hållbar avfallshantering kan främjas och bidra till en cirkulär ekonomi. LÄS MER

 4. 4. Adoption of Artificial Intelligence in Commercial Real Estate : Data Challenges, Transparency and Implications for Property Valuations

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Didier Ineza Kayihura; [2021]
  Nyckelord :Artificial intelligence; commercial property; transparency and data for valuation; Artificiell intelligens; kommersiella fastigheter; transparens och värderingsdata;

  Sammanfattning : Investment decision in the property market is closely connected to property valuation. Thus, accuracy of valuation results and deep analysis of the market is essential. Artificial Intelligence (AI) models have been successfully adopted in different fields and markets. LÄS MER

 5. 5. Bokningssystem : Skapandet av ett bokningssystem till en statlig myndighet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Ali Waleed Imran Al-Janabi; [2021]
  Nyckelord :HTML; JS; Mysql; Bokningssystem; Laravel; HTML; JS; Mysql; Bokningssystem; Laravel;

  Sammanfattning : Detta projekt handlar om att skapa ett bokningssystem till en statlig myndighet, där de kommer att erbjuda en förvägsbokning till besökaren. Besökaren kommer att i förväg kunna välja ett datum och tidpunkt för önskat möte för att sedan ge information om vad mötet skall handla om. LÄS MER