Sökning: "Marknadsföring ica maxi"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Marknadsföring ica maxi.

 1. 1. Höger eller vänster - vilken hand föredrar konsumenten? : En studie kring hur självscanningstekniken påverkar konsumentens plockbeteende inom livsmedelssektorn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Thomas Joelsson; Christian Liljestrand; [2016]
  Nyckelord :Konsumentbeteende; Servicelandskap; Hyllstrategier; Självbetjäningsteknik; Självscanning;

  Sammanfattning : Författare: Thomas Joelsson & Christian Liljestrand Handledare: Carina Lejonkamp Examinator: Leif V Rytting Kurs: Examensarbete 15hp - Inriktning Detaljhandeln & Service Management Titel: Höger eller vänster – vilken hand föredrar konsumenten? Problemformulering: I vilken grad och på vilket sätt kan konsumenters plockbeteende påverkas av att kunden använder självscanning? Syfte: Uppsatsens primära syfte är att klargöra om dagens självbetjäningsteknologi påverkar konsumentbeteendet inom livsmedelssektorn. Vi vill redogöra för om självscanningstekniken har föranlett till förändringar inom konsumenters plockbeteende, med fokus på vilken hand kunden väljer att plocka produkten med i servicelandskapet. LÄS MER

 2. 2. Brand Switching : En kvantitativ studie av ICA:s övergång från Euroshopper till ICA Basic.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Johan Macellaro; Peter Marteliusson; [2014]
  Nyckelord :Brandswitching; corporate branding; product branding; word of mouth; Hypotesprövning; ICA Basic; kundundersökning; lågprisvarumärken; marknadsföringsmixen; kvantitativ studie; marknadsföring; regressionsanalys; varumärke;

  Sammanfattning : SammanfattningI dagens läge är konkurrensen inom livsmedelsbranschen stenhård och företag försöker på alla möjliga sätt att marknadsföra sina produkter. Dock räcker det inte med att endast göra reklam för sina produkter, utan man måste integrera med kunderna och skapa underlag som möjliggör en positiv varumärkesimage i kundernas ögon och får dem att känna en positiv känsla inför företagets varumärke. LÄS MER

 3. 3. Butiken måste hjälpa ögat att se : En studie om effekten av visuell stimuli på köpbeteende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Malin Hasselquist; Matilda Johansson; [2013]
  Nyckelord :Visuell stimuli; köpbeteende; priskampanjer; butiksmiljö;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen syftar till att utreda i vilken utsträckning visuell stimuli i form av informativ skyltning kan främja kunders köpbeteende angående miljömärkta produkter. Studien ämnar även klargöra om priskampanjer har en inverkande effekt på sambandet mellan visuell stimuli och köpbeteende i butikslandskapet. LÄS MER

 4. 4. Stimuli riktat mot kundernas sinnen - en fallstudie av ICA Maxi Kalmar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sebastian Åberg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problemformulering och frågeställning : Vad präglar marknadsföring riktad mot människans fem sinnen inom livsmedelshandeln? Syfte : Analysera användandet av stimuli riktat mot människans fem sinnen, lyfta fram styrkor och svagheter med sådan stimuli i ICA Maxi´s livsmedelsbutik i Kalmar, samt undersöka möjlig utveckling av sinnesstimuli och dess användningsområden inom livsmedelsbranschen. Metod : Genom kvalitativa intervjuer med anställda på Maxi i Kalmar besvara ovanstående frågeställning och syften. LÄS MER

 5. 5. Mer kött på benen : En studie i vad som påverkar vid konsumenters val av kött i butik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Fredrik Hesselgren; Helena Zebergs; [2013]
  Nyckelord :Kött; Beslutsprocessen; Värde; Pris; Varumärken; Perception; Ursprung; Spårning;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka och analysera olika faktorer som påverkar konsumenten i dennes köpval av köttprodukter. Ämnet är högst intressant då vi idag konsumerar allt mera kött samt att det råder ett stort tvivel kring produkten. Uppsatsen har ett deduktivt angreppsätt och är utförd genom en kvantitativ undersökningsmetod. LÄS MER