Sökning: "Marknadsföring marknad"

Visar resultat 1 - 5 av 263 uppsatser innehållade orden Marknadsföring marknad.

 1. 1. Marknadsföring i en digital tid : En studie av social commerce och marknadsmixen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Wahlström; Michiel Noback; [2021]
  Nyckelord :Marknadsföring; Social media; Social Commerce; Marknadsmixen; Startup; Kotler 4P;

  Sammanfattning : Att använda sociala medier som marknadsföringskanal, även kallat social commerce är ett växande fenomen då många företag idag använder sig av detta. Den nya marknaden har även möjliggjort att nystartade företag (startups) nu kan använda sociala medier som plattform för att växa och nå ut till sina kunder snabbare. LÄS MER

 2. 2. Påverkan av spelreklam och internetspelande på konsumenter i en digitaliserad marknad : En deduktiv studie om konsumenters uppfattning av den förändrade spelmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Simon Carlhammar; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Marknaden för spel om pengar har förändrats kraftigt de senaste åren som följd avdigitalisering av branschen. Detta har tillfört nya möjligheter för spelbolag att marknadsförasig samt att erbjuda en lättillgänglig och användarvänlig tjänst för konsumenter vilket har letttill ökade bekymmer angående problemspelande där marknadsföringen i synnerhet harhamnat i fokus. LÄS MER

 3. 3. Storytelling som marknadsföringsverktyg för att stärka varumärkesvärde ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Elsa Sörensen; Amanda Valkonen; [2021]
  Nyckelord :Storytelling; marknadsföring; Fjällräven; varumärkesvärde; innehållsanalys; retorik; semiotik;

  Sammanfattning : Idag blir det svårare och svårare för företag att sticka ut med sina budskap på en allt mer mättad marknad. Behovet av att särskilja sig från konkurrenter blir allt större och aspekter som pris och kvalitet räcker inte längre till. LÄS MER

 4. 4. Dras alla konsumenter över samma kam? : Svenska företags utformning av marknadsföringsstrategier på den internationella marknaden.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tova Engman; Axel Tisell; [2021]
  Nyckelord :Anpassning; standardisering; cross-cultural marketing; marknadsföringsstrategi;

  Sammanfattning : Standardisering och anpassning är två marknadsföringsstrategier som flitigt debatterats under decennier bland forskare. Begreppet standardisering innebär att ett företag väljer att utforma sin marknadsföring på samma sätt genom flera kanaler och på flera marknader. LÄS MER

 5. 5. Predicting Influencer Actual Reach Using Linear Regression

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sam Khogasteh; Edvin Wiorek; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The influencer marketing industry has seen a tremendous growth in recent years, yet the effectiveness of this marketing form is still largely unexplored. This report aims to explore how various performance measures are linked to the reach of social media pages, utilizing the linear regression model. LÄS MER