Sökning: "Marknadsföring utbyte"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Marknadsföring utbyte.

 1. 1. Influencermarknadsföringens processer : En studie om influencermarknaden ur ett aktörsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Agnes Davidsson; Klara Berglind; Elin Persson; [2020]
  Nyckelord :Social media marketing; micro influencers; marketing engagement; marknadsföringsprocess; Influencermarknadsföring; mikroinfluencers; engagement; marknadsföringsprocess;

  Sammanfattning : Användningen av influencers på sociala medier har kommit att bli en populär strategi imarknadsföringssyfte bland företag i många olika branscher. Företagens användande avkända personer i marknadsföringssyfte är ett sedan länge tilltaget begrepp, men under det senaste decenniet syns influencermarknadsföring tillträda som ett alternativ till traditionell celebrity endorsement och är en stor del av den digitala marknadsföringen som görs idag. LÄS MER

 2. 2. Sponsring av idrottsevenemang som ett internt verktyg : En kvalitativ studie om hur Vasaloppets huvudsponsorer använder sponsring internt för att påverka de anställdas arbetsmotivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Carl Sköld; Julia Johansson; [2020]
  Nyckelord :sponsorship; sport event sponsorship; internal marketing; work motivation; staff pride; employee engagement; values; sponsring; sponsring av idrottsevenemang; intern marknadsföring; arbetsmotivation; stolthet; engagemang; värderingar;

  Sammanfattning : Sponsring av idrottsevenemang innefattar ett ömsesidigt utbyte mellan sponsorn och idrottsevenemanget vilket gör att sponsring blir aktuellt både i idrottsvärlden och företagsvärlden. Företag som sponsrar idrottsevenemang kan arbeta med sponsringen både externt och internt. LÄS MER

 3. 3. Ready or not, here they come! : En deduktiv studie om utbytesstudenternas betydelse för destinationen Kalmar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linda Arvidsson; Amanda Gran; Matilda Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Exchange students; ERASMUS; Economy; Culture; Marketing; Kalmar; Utbytesstudenter; ERASMUS; Ekonomi; Kultur; Marknadsföring; Kalmar;

  Sammanfattning : Utbytesstudenter har i tidigare studier identifierats som ett betydelsefullt segment inom ungdomsturismen, däremot har många destinationer inte tagit tillvara på de fördelar denna grupp för med sig. Denna studie undersökte vilka fördelar Kalmars utbytesstudenter förde med sig till staden. LÄS MER

 4. 4. Att marknadsföra en plats : fallstudie av tre livsmedelsproducerande företag på landsbygden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Oscar Friberg; Amelie Jönsson; [2018]
  Nyckelord :storytelling; word-of-mouth; platsmarknadsföring; marknadsmix; gårdsbutik; livsmedelsproduktion;

  Sammanfattning : Svenskproducerade livsmedel har under senare år blivit allt mer eftertraktat. Ett behov av anpassning har därför uppkommit från produktionssidan, då producenter stått inför valet att expandera för att möta konsumenternas efterfrågan. LÄS MER

 5. 5. Förväntningar på fördelar med projektsamarbeten : En fallstudie i utvecklingssamarbete mellan näringsliv, högskola och offentlig projektägare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Emma Jakobsson; Linnéa Myhrman; [2017]
  Nyckelord :Interorganisational cooperation; Project cooperation; Triple Helix; Soft values; Advantages; Interorganisatoriskt samarbete; Projektsamarbete; Triple Helix; Mjuka värden; Fördelar;

  Sammanfattning : Offentlig projektägande är ett sätt att öka takten på miljöinnovationer och bidrar förutom till ett hållbarare samhälle även med tillväxt. Projektsamarbeten mellan näringsliv, offentlig aktör och högskola faller inom modellen Triple Helix och anses vara en effektiv form av samverkan där satsade resurser kan ge större avkastning. LÄS MER