Sökning: "Marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 6964 uppsatser innehållade ordet Marknadsföring.

 1. 1. Dålig stämning i kyldisken? Konsumentens uppfattning av Oatlys marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Fahlström; Mimmi Olsson; [2024-02-12]
  Nyckelord :Oatly; Marknadsföring; Differentiering; Konsumentuppfattning; Beteendeförändring;

  Sammanfattning : Inledning: Som svar på den långa traditionen av mejerikonsumtion producerar varumärket Oatly alternativa produkter framställda på havre (Oatly, u.å). LÄS MER

 2. 2. Marknadsföring i fotbollsvärlden. En studie som fördjupar sig i samspelet mellan klubbar och fotbollsspelares varumärken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lucas Thijssen; Gabriel Ferriere; [2024-01-23]
  Nyckelord :Brand; Brand image; Branding theory; Celebrity endorsement theory; Emotional branding theory; Fan loyalty; Star player;

  Sammanfattning : In the world of football, the divide between Swedish clubs and the international competition has only increased in recent years. The financing of a club is a big part of its competitive force, with the transfer market being an important aspect in having a successful club and assembling a strong squad. LÄS MER

 3. 3. Den rullande livsstilen. En kvalitativ studie om identitetsskapande inom vanlife-kulturen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Jonsson; Mya Lawson; [2024-01-23]
  Nyckelord :vanlife; subkultur; konsumtion; identitetsskapande; consumer culture theory; minimalism; hållbarhet; marknadsföring;

  Sammanfattning : Vanlife är en subkultur som består av individer som väljer att bo eller resa i en van som de har byggt om till ett hem. Detta kan ses som ett alternativt levnadssätt jämfört med traditionella boenden och resesätt. Konsumtion sker inom vanlife-kulturen genom inköp av produkter till vanen och även genom allt som har med livsstilen att göra. LÄS MER

 4. 4. Effekten av AI på den digitala personaliserade marknadsföringen: möjligheter och utmaningar : En kvalitativ studie kring hur AI påverkar den digitala personaliserade marknadsföringen ur ett företagsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sophie Lindström; Julia Blomqvist; Julia Köhl; [2024]
  Nyckelord :Digital marknadsföring; Personaliserad marknadsföring; CRM; Köpprocess; Artificiell intelligens;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Datum: 2024-01-11  Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp   Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet   Författare: Julia Blomqvist                 Julia Köhl                           Sophie Lindström                            02/04/16                         97/07/16                                  00/06/10  Titel: Effekten av AI på den digitala personaliserade marknadsföringen: möjligheter och utmaningar. - En studie kring hur AI påverkar den digitala personaliserade marknadsföringen ur ett företagsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Konsumenters inställning till personlig marknadsföring : En kvantitativ studie av konsumenters syn på personlig marknadsföring och dess konsekvenser för kundlojalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Maja Palmqvist; Axel Vallenor; [2024]
  Nyckelord :Personalized marketing; offers; strategy; attitude; privacy; integrity; Word of Mouth; loyalty;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka konsumenters inställning till personlig marknadsföring med utgångspunkt i personlig integritet. Vidare är studiens syfte att undersöka om personlig marknadsföring kan leda till kundlojalitet med hjälp av Word of Mouth som proxy. LÄS MER