Sökning: "Marknadsföringslagen"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet Marknadsföringslagen.

 1. 1. Att vara eller inte vara feminist - Kan femwashing utgöra otillbörlig marknadsföring enligt marknadsföringslagen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Hansson; [2023]
  Nyckelord :Femwashing; Femvertising; Marknadsföringslagen; otillbörlig marknadsföring; vilseledande marknadsföring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom den popularisering som skett av feminismen har ett skifte skett i den marknadsföring som riktar sig till kvinnor, främst gällande framställningen av kvinnor i reklam. Dessutom vill många företag idag framställa sig som feminister, antingen för att de faktiskt är det, eller för att de vill utnyttja dess positiva påföljder. LÄS MER

 2. 2. En digital gemenskap, utan inre gränser? - En rättsdogmatisk studie om Digital Services Act och möjliga effekter på den svenska marknadsföringslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emilia Andurén; [2023]
  Nyckelord :Handelsrätt; Law and political science; Business and economics; EU-rätt; Inre digital marknad; Digital Services Act; Marknadsföringslagen MFL .; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige är ett av Europiska Unionens mest digitaliserade länder och det finns mycket att vinna på en fortsatt anpassning till de nya förutsättningar som digitaliseringen skapar. Tjugo år efter antagandet av det befintliga rättsliga ramverket som idag är tillämpligt på området, har EU-kommissionen, som ett led av nya och innovativa affärsmodeller presenterat ett förslag till förordning som nu har antagits (Digital Services Act). LÄS MER

 3. 3. Marknadsföring riktad till barn : Utredning av marknadsföringslagen och radio- och TV-lagen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Emelie Berggren; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vilseledande skönhet - Konsumentskyddet vid marknadsföring av skönhetsingrepp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tindra Johansson; [2023]
  Nyckelord :Marknadsföringsrätt; skönhetsingrepp; sociala medier; vilseledande marknadsföring; konsumentskydd; rättssociologi; rättsvetenskap en. law ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I takt med att samhället utvecklas så förändras även kroppsidealen. Genom marknadsföring av skönhetsingrepp på sociala medier har ingrepp som faktiskt är förenade med stora hälsorisker blivit normaliserade. LÄS MER

 5. 5. Tillåtna överdrifter eller vilseledande marknadsföring? En utredning om vilseledande marknadsföring av kosmetika enligt 10 § marknadsföringslagen.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Nordqvist; [2023]
  Nyckelord :Immaterialrätt; marknadsrätt; marknadsföringsrätt; puffery; vilseledande; överdrifter; reklam; kosmetika; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish Marketing Act is largely based on the Unfair Commercial Practices Directive. The directive stipulates that an assessment in accordance with the Swedish Marketing Act should be made in line with the directive. In Sweden, there is a long tradition of making strict and restrictive assessments regarding exaggerations in marketing (puffery). LÄS MER