Sökning: "Marknadsmodeller"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Marknadsmodeller.

 1. 1. Vilka nya markanadsmodeller kanfå producerande företag att gå motcirkulär ekonomi?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Oliver Snygg; Carl Torberger; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; Marketing models; Pay-per-use; Internet of Things; Big Data; End-of-life; Cirkulär ekonomi; Marknadsmodeller; Pay-per-use; Internet of Things; Big Data; End-of-life;

  Sammanfattning : Miljömedvetenheten i världen ökar. Samhällsdebatten formas allt mer av ett miljöperspektiv på flera olika fronter. Allt fler börjar förstå att jordens resurser är ändliga och vi måste tänka om hur vi lever idag. LÄS MER

 2. 2. Vilka nya marknadsmodeller kan få producerande företag att gå mot cirkulär ekonomi?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Oliver Snygg; Carl Torberger; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; Marketing models; Pay-per-use; Internet of Things; Big Data; End-of-life; Cirkulär ekonomi; Marknadsmodeller; Pay-per-use; Internet of Things; Big Data; End-of-life;

  Sammanfattning : Miljömedvetenheten i världen ökar. Samhällsdebatten formas allt mer av ett miljöperspektiv på flera olika fronter. Allt fler börjar förstå att jordens resurser är ändliga och vi måste tänka om hur vi lever idag. LÄS MER

 3. 3. Bör Systembolaget visa vägen till hållbarhet? : En aktörsanalys av Systembolaget och deras möjligheter och skyldigheter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Naturresurser och hållbar utveckling

  Författare :Emma Toft; [2014]
  Nyckelord :Sustainable development; Systembolaget; aktörsanalys; marknadsmodeller; Mapping Different Approaches.;

  Sammanfattning :  I dagens samhälle är den rådande normen baserad på marknadsekonomi. Systemet bygger på att konsumenten vill ha så mycket för sina pengar som möjligt vilket leder till att produktion med hög effektivitet gynnas. LÄS MER

 4. 4. Vinstmaximerar nätbolagen? : En simuerling av optimala elnätstariffer för småhus med 16A mätarsäkring

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Robert Rajnak; [2007]
  Nyckelord :ickelinjära priser; tvådelade tariffer; heterogen efterfråga; monopol; elnät;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks om nätbolagen vinstmaximerar genom att simulera hur tarifferna skulle se ut givet att nätbolagen agerade som vinstmaximerande monopolister och sedan jämföra resultaten med befintliga tariffer. De tariffer som kommer att undersökas bygger på principen om s.k. LÄS MER