Sökning: "Marknadsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet Marknadsrätt.

 1. 1. Musiksampling och upphovsrätt : I ljuset av EU-domstolens avgörande i mål C-476/17 Pelham

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Albin Gelhaar; [2020]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Marknadsrätt; Mediarätt; Upphovsrätt;

  Sammanfattning : This thesis explores the legal framework revolving music sampling, which recently has been brought to light after the judgment of the European Court of Justice (CJEU) in the case of C-476/17 Pelham. Before this judgment, the correlation between music sampling and Copyright Law was unclear, whilst music sampling had obtained a global cultural status. LÄS MER

 2. 2. OS i missbruk av dominerande ställning - En konkurrensrättslig analys av SOK:s riktlinjer beträffande marknadsföring under den olympiska perioden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ask Forssblad; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; konkurrensrätt; idrottsjuridik; marknadsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish Olympic Committee's (SOC) guidelines ”Olympic properties and marketing – Information to Federations (NFs), athletes and coaches before the Tokyo 2020 OG” regulates the commercial opportunities for athletes, NFs and non-Olympic partners during and in connection with the 2020 Summer Olympics in Tokyo. The guidelines are issued in accordance with bye-law 3 to Rule 40 of the Olympic Charter and The International Olympic Committee's (IOC) general principles for marketing activities, and particularly restrict Swedish athletes’ generic commercial activities (i. LÄS MER

 3. 3. Distanshandel med alkohol – En undersökning av hur EU-rätten avgränsar Sveriges möjlighet till nationell reglering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tyra Södergren; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; marknadsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar svensk reglering av distanshandel med alkohol ur ett överstatligt perspektiv. Rättsdogmatisk och EU-rättslig metod tillämpas för att fastställa gällande rätt och undersöka hur unionsrätten avgränsar Sveriges möjlighet att lagstifta om distanshandel till skydd för det svenska alkoholmonopolet på bekostnad av den fria rörligheten för varor. LÄS MER

 4. 4. Goodwillskydd - Ja, finns det ett sådant? - En kritisk granskning av skyddet och bevarandet av ett varumärkes goodwill.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecka Lundgren; [2019]
  Nyckelord :immaterialrätt; goodwill; varumärkesrätt; marknadsrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Goodwill as a phenomenon may seem generally known, but when one delves deep into the definition of the concept, there are many question marks. - What is goodwill? - How are goodwill protected for brands? - Are there any legal rights that ensure that you own "your" goodwill, and in particular, how far does these rights extend? In the society today, in Sweden and around the EU, there seems to be a hole in the legislation. LÄS MER

 5. 5. Svensk alkoholreklam -är den förenlig med EU-rätten? : En analys om marknadsföring av alkoholreklam

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Viktor Warda; Frans Hanna; [2019]
  Nyckelord :särskild måttfullhet; alkoholreklam; marknadsrätt; marknadsföring; fri rörlighet; EU;

  Sammanfattning : .... LÄS MER