Sökning: "Marknadsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet Marknadsrätt.

 1. 1. Musiksampling och upphovsrätt : I ljuset av EU-domstolens avgörande i mål C-476/17 Pelham

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Albin Gelhaar; [2020]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Marknadsrätt; Mediarätt; Upphovsrätt;

  Sammanfattning : This thesis explores the legal framework revolving music sampling, which recently has been brought to light after the judgment of the European Court of Justice (CJEU) in the case of C-476/17 Pelham. Before this judgment, the correlation between music sampling and Copyright Law was unclear, whilst music sampling had obtained a global cultural status. LÄS MER

 2. 2. Goodwillskydd - Ja, finns det ett sådant? - En kritisk granskning av skyddet och bevarandet av ett varumärkes goodwill.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecka Lundgren; [2019]
  Nyckelord :immaterialrätt; goodwill; varumärkesrätt; marknadsrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Goodwill as a phenomenon may seem generally known, but when one delves deep into the definition of the concept, there are many question marks. - What is goodwill? - How are goodwill protected for brands? - Are there any legal rights that ensure that you own "your" goodwill, and in particular, how far does these rights extend? In the society today, in Sweden and around the EU, there seems to be a hole in the legislation. LÄS MER

 3. 3. Svensk alkoholreklam -är den förenlig med EU-rätten? : En analys om marknadsföring av alkoholreklam

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Viktor Warda; Frans Hanna; [2019]
  Nyckelord :särskild måttfullhet; alkoholreklam; marknadsrätt; marknadsföring; fri rörlighet; EU;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Humor och humoristiska överdrifter vid marknadsföring av receptfria läkemedel - en analys av de beslut som fattats på området inom läkemedelsbranschens egenåtgärdssystem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Moa Hellman; [2018]
  Nyckelord :Marknadsrätt; marknadsföringsrätt; läkemedel; humor; humoristiska överdrifter; LER; egenåtgärdssystem; självreglering; läkemedelsbranschen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att använda humor och humoristiska överdrifter vid marknadsföring av läkemedel är ett kontroversiellt ämne. De som sätter sig emot fenomenet menar att det fråntar läkemedel dess seriositet samt att det hos folket kan bidra till en ohälsosam attityd gentemot läkemedel. LÄS MER

 5. 5. En effektiv reglering eller en oförändrad reklammarknad? - En studie om förhållandet mellan riktad onlinereklam och GDPR

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ebba Walldnö; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; marknadsrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utröna om General Data Protection Regulation (nedan GDPR) kommer påverka riktad onlinereklam samt undersöka om riktad onlinereklam är ett problem som behöver lagreglering. Uppsatsen har utgått från en rättsdogmatisk metod. LÄS MER