Sökning: "Marknadssituationer"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Marknadssituationer.

 1. 1. Offentliga upphandlares svårigheter och strategier i olika marknadssituationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Robert Lipovac; Sime Zupan; [2018-08-24]
  Nyckelord :Upphandling; Marknadssituationer; LOU; Handlingsutrymme; Strategier; Inköpssituationer; Rationalitet;

  Sammanfattning : Syfte:Vårt syfte är att öka förståelsen kring marknadens komplexitet samt generera kunskap kring hur upphandlare agerar i olika marknadssituationer och varför. Vår ambition är även att identifiera lösningar på komplexa marknadssituationer samt ta del av de strategier som upphandlare använder för att genomföra en bra upphandling. LÄS MER

 2. 2. Såld före visning : en studie om fenomenet såld före visning och dess konsekvenser

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Lovisa Thorson; Rebecka Reittu; [2018]
  Nyckelord :Housing market; bidding; viewing; Bostadsmarknad; budgivning; visning;

  Sammanfattning : Fenomenet ”såld före visning” är i dagsläget inte lika förekommande som för enbart något år sedan. Detta beror huvudsakligen på att marknaden stabiliserats. Vår studie går ut på att undersöka hur såld före visning påverkar mäklare, säljare och köpare. LÄS MER

 3. 3. Optimization Of A Virtual Power Plant In The German Electricity Market

  Master-uppsats, KTH/Elkraftteknik

  Författare :Theobald Le Louarn; [2017]
  Nyckelord :Virtual Power Plant; Reserve Market; Spot Market; Optimiza- tion; Virtuell kraftverk; reservmarknad; spotmarknad; optimering;

  Sammanfattning : Distributed energy sources are becoming more and more important in the German electricitynetwork. One solution to manage this growing number of distributed assets liesin the Virtual Power Plant concept. A Virtual Power Plant aggregates decentralizedgenerators and loads to behave like a large power plant. LÄS MER

 4. 4. The price of knowledge : Förhållandet mellan konsumentkunskap och etisk konsumtion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Victor Paulsson; Filip Wiklander Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Consumer knowledge; Willingness to pay; ethical labelling; fairtrade; Konsumentkunskap; betalningsvilja; etisk märkning; fairtrade;

  Sammanfattning : Syfte: Vår studie tar avstamp i det som tidigare forskning beskrivit som ett gap mellan konsumenters attityd och beteende till etisk konsumtion. Utifrån en efterfråga om ytterligare kartläggning och en upplevd avsaknad av studier som undersöker betydelsen av kunskap för betalningsvilja och konsumtion till fairtrade-produkter har vi därför formulerat följande syfte: "Syftet med studien är att få djupare förståelse för förhållandet mellan konsumenters kunskap om etisk märkning och deras konsumtion samt betalningsvilja för etiskt märkta-produkter. LÄS MER

 5. 5. Kapitalkrav, cykler och bankers utlåningsförmåga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Gradén; Niklas Lövgren; Mikael Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Baselregleringen; anskaffningsvärdemetod; värdering till verkligt värde; stakeholder salience; redovisning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Arbetet syftar till att utröna från ett intressentperspektiv vilken av de två värderingsmetoderna värdering till verkligt värde och anskaffningsvärdemetoden som bör användas av banker för att tillfredsställa de viktigaste intressenternas behov. Metod: En kvalitativ dokument- och litteraturstudie har gjorts. LÄS MER