Sökning: "Marknadsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Marknadsteori.

 1. 1. Den rationella investerarens balansgång i handel av fotbollsaktier : En kvantitativ tvärsnittsstudie av rationell värdering av fotbollsaktier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Oscar Eriksson; William Johansson; [2022]
  Nyckelord :Rational investor; financial position; financial and sporting performance; effective market theory; emotional; Rationell investerare; finansiell ställning; ekonomiska och sportsliga prestationer; effektiv marknadsteori; emotionellt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera hur en rationell investerare kan förhålla sig till balansgången mellan ekonomiska och sportsliga prestationer. Arbetets process är uppdelat i två huvudsakliga områden finansiell ställning och börsuppgångar. LÄS MER

 2. 2. Det sekulära Europa : En jämförelse mellan tre sekulariseringsteorier

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Katrine Brunday; [2021]
  Nyckelord :sekularisering; marknadsteori; sekulariseringsparadigmet; modernitet;

  Sammanfattning : Denna studie jämför tre olika sekulariseringsteorier, utformade av Steve Bruce, Charles Taylor och Rodney Stark. Ambitionen är att dels belysa, dels söka efter likheter och skillnader emellan, teorierna. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar prisutvecklingen för småhus i Sverige : - En paneldatastudie om prisutvecklingen på småhus över Sveriges kommuner från år 2001 till 2019

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Max Aspengren; Efkan Atci; [2021]
  Nyckelord :Bostadsmarknaden; Paneldata; Marknadsteori och Prisutveckling;

  Sammanfattning : The prices of detached houses in Sweden have in recent decades shown a price development that has been record high. The purpose of this study is to estimate whether there is a significant relationship between different economic variables for detached house prices in Sweden's municipalities. LÄS MER

 4. 4. The Challenges of a B2B Market Entry within the Automotive Industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Zacharias Rudberg; Oscar Sandelin; [2019]
  Nyckelord :Strategy Implementation; Market Theory; Strategy; Industrial Business to Business Marketing; Motor Vehicle Industry; Assembly Tools; Market Entry; Customer Relations; Organizational Alignment; Market Strategy; Marketing Organization; Strategiimplementering; Marknadsteori; Strategi; Industriell Business to Business Marknadsföring; Bilindustrin; Monteringsverktyg; Marknadsingång; Kundrelationer; Organisatorisk samstämmighet; Marknadsstrategi; Marknadsorganisation;

  Sammanfattning : This thesis investigates the factors to consider when implementing a business to business market entry strategy within the automotive industry. The aforementioned is conducted through an exploratory case study at a global industrial firm providing a comprehensive range of products and services within the motor vehicle industry. LÄS MER

 5. 5. Den ekonomiska politiken begränsar flyttviljan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jakob Gustafsson; Eric Lagerlöf; Daniel Bokhari Friberg; [2019]
  Nyckelord :Transaktionskostnad; Ekonomisk politik; Ränta; Amorteringskrav; Uppskov; Reavinstbeskattning; Flyttkedjor; Lock-in-effekt;

  Sammanfattning : SammanfattningExamensarbetets titel: Den ekonomiska politiken begränsar flyttviljanSeminariedatum: 2019-05-27Ämne/kurs: FF321FFörfattare: Daniel Bokhari Friberg, Eric Lagerlöf och Jakob GustafssonHandledare: Martin GranderNyckelord: Transaktionskostnad, ekonomisk politik, ränta, amorteringskrav, uppskov,reavinstbeskattning, flyttkedjor, lock-in-effekt.Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som påverkar äldre människors benägenhet att flytta samt vilken effekt den nuvarande ekonomiska politiken har på den svenska bostadsmarknaden. LÄS MER