Sökning: "Marko Vujevic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marko Vujevic.

  1. 1. Ystads kommun samlastning från outsourcing till insourcing

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

    Författare :Jonas Fahim; Marko Vujevic; Paolo Paloma Gomez; [2020]
    Nyckelord :Joint loading; effects; environmental aspect;

    Sammanfattning : Sveriges befolkning ökar ständigt men även leveranserna av varor ökar ständigt. Dettaresulterar att mer press sätts på kommunerna att forma väletablerade transportrutter. LÄS MER