Sökning: "Markt"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Markt.

 1. 1. TAKK : En studie om förskollärares användning och erfarenheter av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Johanna Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Alternativ och Kompletterande Kommunikation AKK ; Förskolan; Kommunikation; Specialpedagogik; Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation TAKK ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares användning och erfarenheter av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK). Studien är utförd med en kvalitativ metod med intervjuer med förskollärare för datainsamling. LÄS MER

 2. 2. Kodade Kläder : Spårbarhet genom forensisk märkning inom textilindustrin med fokus på sorteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Simon Röman; Marielle Krus; [2017]
  Nyckelord :textile sorting; textile recycling; forensic coding; SmartWater; textile; sorting; metal salt; textile waste; traceability; textilsortering; textilåtervinning; forensisk märkning; SmartWater; märkvätska; märkDNA; textil; sortering; metallsalt; textilt avfall; spårbarhet;

  Sammanfattning : Textilindustrins miljöpåverkan är hög, samtidigt som efterfrågan på textilfibrer ständigt ökar. Inom de kommande åren förväntas textilåtervinningen i Sverige att öka vilket skulle skapa en mer cirkulär resursanvändning som på så sätt kan minska tillverkningen av jungfruliga fibrer. LÄS MER

 3. 3. DEN ÖKADE E-HANDELNS PÅVERKAN PÅ FYSISKA BUTIKER : En studie inriktad på kundrelationer inom elektronikbranschen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Amel Alisic; Carl-Henrik Gustavsson; Alexander Sassi; [2017]
  Nyckelord :customer relationship; e-commerce; physical store; electronics; Elgiganten; Media Markt; kundrelationer; e-handel; fysiska butiker; elektronik; Elgiganten; Media Markt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Effekter av att införa en Configuration Management Database : En kvalitativ fallstudie på ett IT-företag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Linn Leneklint; [2016]
  Nyckelord :CMDB; ITIL; Configuration Management; effekter; införa;

  Sammanfattning : Att hantera förändringar av mjukvara via pappersdokument är långt ifrån effektivt. CMDB, Configuration Management Database, är ett mindre känt verktyg som på ett mycket enkelt sätt kan hantera hela företagets IT-miljö. LÄS MER

 5. 5. The effects of Deep Belief Network pre-training of a Multilayered perceptron under varied labeled data conditions

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Marcus Larsson; Christoffer Möckelind; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sometimes finding labeled data for machine learning tasks is difficult. This is a problem for purely supervised models like the Multilayered perceptron(MLP). A Discriminative Deep Belief Network(DDBN) is a semi-supervised model that is able to use both labeled and unlabeled data. LÄS MER