Sökning: "Markus Ajling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Markus Ajling.

  1. 1. Inkludering i Process & Utformning

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

    Författare :Markus Ajling; Filip Olsson; [2019]
    Nyckelord :Inkludering; delaktighet; offentlig mötesplats; metoder; utformning.;

    Sammanfattning : Det här arbetet har sin utgång i Perstorps arbete med inkludering . På vilket sätt de tillåter invånarna att delta i kommunernas fysiska utformningar och beslut - vilka metoder och verktyg de använder kommunen för att åhöra de boendes åsikter under utvecklingsprocesser. LÄS MER