Sökning: "Markus Ekström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Markus Ekström.

 1. 1. Mechanical properties dependence on microstructure in aerogel-like Quartzene®

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Alexander Ekström; Olof Gustafsson; Anders Kvarned; Elinor Löf-Nilsson; Sebastian Proper; Markus Sköld; Pär Snögren; Oscar Ullsten; [2014]
  Nyckelord :aerogel; pore size; crush-test; mechanical properties; Quartzene; density; microstructure; fracture;

  Sammanfattning : In this project the relation between pore size/porosity and the mechanical properties has been studied in the aerogel-like material Quartzene®. Quartzene® is a patented material produced by Svenska Aerogel AB. Density measurements were made on three different types of Svenska Aerogels ABs Quartzene® in the shape of pellets. LÄS MER

 2. 2. Varumärkesvärdering av företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Albin Olsson; Markus Ekström; [2014]
  Nyckelord :Varumärkesvärdering; Kalmar län;

  Sammanfattning : AbstractAuthor: Markus Ekström and Albin OlssonAdvisor & examinator: Petter Boye, Thomas KarlssonTitle: Brand Valuation of companiesKeywords: Brand Valuation and Kalmar CountyIntroduction & Problem: The term trademark is originated from the Old Scandinavianbrandr and means stigmatize. A new standard for brand valuation ISO 10668 was adopted in2010, which has created a more reliable valuation method. LÄS MER