Sökning: "Markus Grönroos"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Markus Grönroos.

 1. 1. Att skapa lönsamhet för små företag som arbetar med IT-projekt : En undersökning om projektledning som utförs av små företag inom konsultbranschen för IT-lösningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Markus Eriksson; Pelle Forssén; [2009]
  Nyckelord :IT-project; successful project; profitability; small companies; IT-consults; credit value; IT-projekt; lyckade projekt; lönsamhet; små företag; IT-konsulter; mervärde;

  Sammanfattning : Problem: How does project managing appear in small IT-consulting companies and how does the project manager carry out their projects to create successful solutions for their customers?Purpose: The research has the purpose to analyze and review how IT-consults in small companies work and lead their projects to create profitability for the company, which leads to a good development for the company.  Methodology: The research is made on eight research objects in IT-consulting business and the sizes of them are between 1-49 employees. LÄS MER

 2. 2. Multimedieproduktion : utveckling av reklam och information åt BrandEx AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Markus Grönroos; Whashin Kang Björk; [2002]
  Nyckelord :Datorteknik; animering; CD-ROM-produktion; Macromedia Director; Macromedia Dreamweaver; multimedia; webbsida; Datorteknik;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver utvecklingen av examensarbetet som utfördes på uppdrag av BrandEx Brandtätningar AB. Ett företag som brandskyddar byggnader, fartyg, oljeplattformar med mera. En officiell webbsida och en CD-ROM-produktion skapades åt företaget. LÄS MER