Sökning: "Markus Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Markus Gustafsson.

 1. 1. 3D Camera Selection for Obstacle Detection in a Warehouse Environment

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system; Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Pontus Jarnemyr; Gustafsson Markus; [2020]
  Nyckelord :obstacle; detection; 3d; camera; warehouse; prototype; sick; intel; toposens;

  Sammanfattning : The increasing demand for online commerce has led to an increasing demand of autonomous vehicles in the logistics sector. The work in this thesis aims to improve the obstacle detection of autonomous forklifts by using 3D sensor technology. Three different products were compared based on a number of criteria. LÄS MER

 2. 2. Strokepatienters uppfattning om arbetsterapeutisk uppföljning : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Joakim Gustafsson; Markus Andersson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsterapi; bemötande; delaktighet; stroke; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund Stroke är ett samlingsnamn för de tillstånd som minskar blodcirkulationen i hjärnan vanligtvis blodpropp eller hjärnblödning. Konsekvenser av en stroke kan resultera i svårigheter i aktivitetsutförandet. LÄS MER

 3. 3. Energier och CO2, fördelning i flödet vid mobil krossning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustafsson Markus; [2019]
  Nyckelord :Energi; koldioxid; krossning; mobil krossning; CO2; flöde; energier; bergsskolan;

  Sammanfattning : På grund av nya lagar och företagets egna initiativ om uppföljning av energier och utsläpp har NCC påbörjat kartläggning av dessa faktorer i bergtäkter. För deras bergtäkter av mindre storlek har de önskat framställa en metod med vilken platscheferna själva ska kunna utföra detta arbete. LÄS MER

 4. 4. Hållbar finansiering : Fastighetsbolagens utformning av gröna obligationer

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Markus Gustafsson; Johannes Wåhlin; [2019]
  Nyckelord :Green bonds; Gröna obligationer;

  Sammanfattning : Den svenska marknaden för gröna obligationer har ökat explosionsartat de senaste åren. Det är därför häpnadsväckande att det ännu inte finns en vedertagen definition kring vad som menas med ordet grön och att ett regelverk för vad som krävs för att få emittera en obligation som grön saknas. LÄS MER

 5. 5. Difference and social cohesion : A Study of Different Identities' Effect on Societal Cohesiveness

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Markus Sjölén Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Social Identity Theory; Cohesion; Cohesiveness; Identity politics; Identity; Democracy; Mark Lilla; Group difference; Social Capital; Trust; SOM; SOM-institutet; SOM-institute; trust;

  Sammanfattning : This paper has had the ambition to answer the question does people’s perception of group difference affect their sense of societal cohesiveness? Using survey data from a Swedish 2015 study conductedby the SOM-institute this study looks at people living in Sweden’s perceptions of differentgroup identities to see which elements come at play in forming an over-all sense of societal cohesion.This study combines theories on social capital in relation to group identities to create anadvanced model to test the data in. LÄS MER