Sökning: "Markus Isaksson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Markus Isaksson.

 1. 1. Genomgång och analys av alternativ utrustning till utmatningsskruvar i stål

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Markus Isaksson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport återger det arbete som syftat till att gå igenom och analysera alternativ utrustning till utmatningsskruvar i stål med det primära målet att eliminera risken för metallspånskontaminering. Projektet har utförts som ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar vid implementering av intern marknadsföring i fastighetsmäklarföretags verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Markus Bylund; Anna Isaksson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT Title: Challenges in the implementation of internal marketing in the real estate brokerage businessLevel: Bachelor, Business AdministrationAuthor: Markus BylundAnna IsakssonSupervisor: Agneta SundströmDate: 2013, May Introduction: For businesses to succeed and to get satisfied customers, they need to meet their expectations. The companies make promises to customers through external marketing, internal marketing needs to ensure that personnel have the tools required to deliver what is promised. LÄS MER

 3. 3. Elecronic Wallet - Utveckling av en digital plånbok sett ur ett användarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Konst, kultur, kommunikation, K3

  Författare :Markus Isaksson; Magnus Johnsson; [2008]
  Nyckelord :interaktionsdesign; interaction design; digital wallet; electronic wallet; cell phone; scroll wheel; touch screen;

  Sammanfattning : This essay is a product of our examination work on candidate level in Interaction Design. The aim in this project was to design a digital wallet integrated into a cellular phone and make it as an electronic payment tool. LÄS MER