Sökning: "Markus Jakobsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Markus Jakobsson.

 1. 1. DET BÖRJAR MED ETT AVSLUT. : En kvalitativ studie om hur företag hanterar medarbetares avslut.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Matilda Djärf; Jakobsson Markus; [2017]
  Nyckelord :Avgång; avslutets betydelse; avslutssamtal; avveckling; HR-processer; personalomsättning;

  Sammanfattning : Avslutsprocessen är en del i HR-arbetet som fått mindre uppmärksamhet forskningsmässigt än exempelvis rekrytering. Tillgänglig forskning inom området visar att arbetsgivare har mycket att vinna på att göra goda avslut. LÄS MER

 2. 2. IT i fritidshemsverksamheten : Fritidslärares inställningar till och användningav IT och digitala spel i verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Markus Jakobsson; Matilda Svensson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Scandinavian Airlines : En fallstudie om Scandinavian Airlines kundrelationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christina Jakobsson; Markus Herrmann; [2009]
  Nyckelord :Airlines; Costumer loyalty club; Direct marketing; Internet and Relationship management.; Flygbolag; Lojalitetsprogram; Direktmarknadsföring; Internet och Relationsmarknadsföring.;

  Sammanfattning : For many companies, the Internet has revolutionized the relationship they have with their customers concerning costumer service. The use of Information Technology in regard to Internet as a media has provided companies with the opportunity to build customer databases in order to target their customers individually. LÄS MER

 4. 4. Lära genom portfolio-men vad? : En kvalitativ studie om några elevers lärande med portfolio som redskap och metod

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anna Jakobsson; Catarina Markus; [2008]
  Nyckelord :portfolio; reflektion; metakognition; värdering; bedömning; lärande;

  Sammanfattning : Högskolan iJönköpingHögskolan förlärande och kommunikationD-uppatsLärande 91-120 hp.AbstractAnna Jakobsson & Catarina MarkusLära genom portfolio – men vad?– En kvalitativ studie om några elevers lärande med portfolio som redskap och metodÅr: 2008 Antal sidor: 47I föreliggande studie är huvudsyftet att utveckla kunskap om elevers och pedagogers kvalitativt skilda uppfattningar av vilket lärande som elever utvecklar genom arbete med portfolio. LÄS MER

 5. 5. Motivationsfaktorer : - Vad påverkar motivationsnivån hos telefonförsäljare?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Markus Wessling; Magnus Jakobsson; [2006]
  Nyckelord :motivationsfaktorer; motivation; herzberg; wessling; jakobsson;

  Sammanfattning : Through an examination on a Telemarketing company this paper aim to investigate which relations there is between the level of motivation and performance and how these are related to the factors that are included in Herzbergs two-factor-theory.In this essay we have been using a questionnaire and interview. LÄS MER