Sökning: "Markus Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Markus Karlsson.

 1. 1. Möjligheter till energieffektivisering av ishall : En detaljstudie av Hammarö kommuns ishall

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Markus Karlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. E-learning - vägen till hållbart arbetsplatslärande? En studie om de hinder och möjligheter medarbetare upplever i relation till arbetsplatslärande genom e-learning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Markus Richter; Ruta Karlsson; [2020]
  Nyckelord :E-learning; workplace-learning; learning-process; self-learning; self-directed learning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to the era of digitalization increased demands have been set upon businesses to stay up-to-date, being adaptive, flexible and innovative which contributes to a higher focus on learning at the workplace. To cope with these demands organizations have begun using e-learning platforms. LÄS MER

 3. 3. Artins förmodan: p-adiska tal, ändliga kroppar och ekvationer utan heltalslösningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Alexander Karlsson; Markus Klyver; Kajsa Wahl; [2019-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper is based on Artin's conjecture concerning homogeneous polynomial equations.The conjecture is false in general but it is still true in many cases. One of our goals is tomotivate why the conjecture is formulated the way it is. Moreover, we present a counterproofto the conjecture and we prove the conjecture in one specific case. LÄS MER

 4. 4. Privata och offentliga bostadsbolag i Göteborg Stad – en jämförelse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Milton Bark; Markus Karlsson; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The relation between public and private enterprises in different markets has during a longtime been a disputed area within the Swedish political debate. One sector that is comprised ofboth public and private companies is the housing and building market, which will be furtherexplored in this study where the city of Gothenburg is the examined market. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av snöglidhinder : Minimering av snörelaterade takolyckor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Markus Karlsson; Jonathan Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete genomfördes som avslutande del i utbildningen maskinteknik, produktutveckling och design på Jönköpings Universitet av Jonathan Johansson och Markus Karlsson under vårterminen 2019. Stora mängder snö på hustaken innebär stor fara för både fastighetsägare och allmänheten då snön kan rasa ner från taket. LÄS MER