Sökning: "Markus Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Markus Karlsson.

 1. 1. Artins förmodan: p-adiska tal, ändliga kroppar och ekvationer utan heltalslösningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Alexander Karlsson; Markus Klyver; Kajsa Wahl; [2019-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper is based on Artin's conjecture concerning homogeneous polynomial equations.The conjecture is false in general but it is still true in many cases. One of our goals is tomotivate why the conjecture is formulated the way it is. Moreover, we present a counterproofto the conjecture and we prove the conjecture in one specific case. LÄS MER

 2. 2. Privata och offentliga bostadsbolag i Göteborg Stad – en jämförelse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Milton Bark; Markus Karlsson; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The relation between public and private enterprises in different markets has during a longtime been a disputed area within the Swedish political debate. One sector that is comprised ofboth public and private companies is the housing and building market, which will be furtherexplored in this study where the city of Gothenburg is the examined market. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av snöglidhinder : Minimering av snörelaterade takolyckor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Markus Karlsson; Jonathan Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete genomfördes som avslutande del i utbildningen maskinteknik, produktutveckling och design på Jönköpings Universitet av Jonathan Johansson och Markus Karlsson under vårterminen 2019. Stora mängder snö på hustaken innebär stor fara för både fastighetsägare och allmänheten då snön kan rasa ner från taket. LÄS MER

 4. 4. Trading Opportunities You Missed on the Swedish Equity Market : An Analysis of the Persistence of Calendar Anomalies

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Halldestam; Katarina Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Calendar anomalies; Seasonal anomalies; Abnormal return; Sweden; Equity market; Day of the week; Monday effect; Weekend effect; Turn of the year; January effect; Turn of the month; Holiday effect; Holiday effect abroad;

  Sammanfattning : This Study uses a period between 1939-2017 to analyse calendar anomalies on the Swedish equity market. We test whether calendar anomalies’ return deviates from the return of ordinary trading days. LÄS MER

 5. 5. The Neuroscience of Decision Making : The Importance of Emotional Neural Circuits in Decision Making

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Markus Karlsson; [2018]
  Nyckelord :neuroscience; somatic marker hypothesis; decision making; free will; moral responsibility;

  Sammanfattning : The neuroscience of decision making is laying the puzzle of how the brain computes decisions. It tries to sort out which factors are responsible for causing us to choose one way or the other. This thesis reviews to what extent emotional brain processes and their neural circuits impact decision making. LÄS MER