Sökning: "Markus Lawergren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Markus Lawergren.

  1. 1. Fysioterapi vid akut lateral fotledsdistorsion

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Gustav Nordström; Markus Lawergren; [2019]
    Nyckelord :Akut lateral ankeldistorsion; fysioterapi; smärta; funktion; upprepade fotledsdistorsioner;

    Sammanfattning : Abstrakt Inledning: Laterala fotledsdistorsioner är en av de vanligaste skadorna hos motionärer och idrottande individer. Om den akuta skadan inte behandlas optimalt kan detta leda till komplikationer såsom degenerativa förändringar och kronisk instabilitet. LÄS MER