Sökning: "Markus Lind"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Markus Lind.

 1. 1. Hur rysk hybridkrigföring påverkade konflikten i Ukraina

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Markus Lind; [2020]
  Nyckelord :Ukraina; Krim; Ryssland; hybridkrigföring; grundläggande förmågor;

  Sammanfattning : Hybrid warfare is the topic of many discussions in the modern conflicts today. However, there is not a unified definition that explains what hybrid warfare really is. Swedish doctrines and principles say that an attack towards Sweden will include hybrid methods in the gap between peace and war. LÄS MER

 2. 2. Industrial Sheet Metal Forming Simulation with Elastic Dies

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Markus Lind; Viktor Sjöblom; [2018]
  Nyckelord :Elastic Stamping Dies; FEA; LS-Dyna; Sheet Metal Forming; Structural Analysis;

  Sammanfattning : As part of the development process for new stamping dies, in the automotive sheet metal forming (SMF) industry, the majority of all forming operations are simulated with the Finite Element Method (FEM) before the dies are manufactured. Today, these simulations are conducted with rigid tools under the assumption that there are no tool deformations. LÄS MER

 3. 3. Den svenska bostadsobligationsmarknaden – Ur ett förtroendeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Fagergren; Tobias Lind; Markus Persson; Andreas Turbok; [2009]
  Nyckelord :Management of enterprises; likviditetsrisk; kreditrisk; bo-spread; Bostadsobligationer; förtroendekris; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Handeln på den svenska bostadsobligationsmarknaden har under hösten 2008 och i början av 2009 avtagit markant på grund av brist på förtroende mellan marknadens aktörer. Processen för att förtroendet ska återfås kommer att ta lång tid. LÄS MER