Sökning: "Markus Luthman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Markus Luthman.

  1. 1. Hantering av stokastisk efterfrågan utan prognos i en försörjningskedja - En studie av tre grossister

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Uliks Avdijaj; Markus Luthman; [2015-07-07]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Att hantera en stokastisk, kraftigt varierande, efterfråganutan prognos ställer stora krav på de leverantörer som ska försörjakunden. Elektroskandia är grossist av det installationsmaterial som krävsvid installation av mobila basstationer. LÄS MER