Sökning: "Markus Luthman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Markus Luthman.

 1. 1. Hantering av stokastisk efterfrågan utan prognos i en försörjningskedja - En studie av tre grossister

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Uliks Avdijaj; Markus Luthman; [2015-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att hantera en stokastisk, kraftigt varierande, efterfråganutan prognos ställer stora krav på de leverantörer som ska försörjakunden. Elektroskandia är grossist av det installationsmaterial som krävsvid installation av mobila basstationer. LÄS MER

 2. 2. Kapacitetsberäkningsmodell för materialhanteringsflödet på Ericsson i Kumla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Anders Broberg; Markus Luthman; [2006]
  Nyckelord :Kapacitetsberäkning; materialhantering; Ericsson; logistik; modellering; modell;

  Sammanfattning : Ericsson’s factory in Kumla, Modules Kumla, became a hub for radio modules and micro base stations, which enables mobile communication through radio base stations, in 2004. Because of this the factory focuses more on the logistics operations. This has led to a need to be able to plan the capacity for the materials handling system. LÄS MER