Sökning: "Markus Näslund"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Markus Näslund.

 1. 1. Numerical analysis of paperboard delamination using cohesive elements

  Master-uppsats, KTH/Hållfasthetslära

  Författare :Markus Johansson-Näslund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A new test method for measuring the shear strength associated with mode III delamination of paperboard is studied with the purpose of reducing the size of the test configuration. The method, which uses a split cantilever beam (SCB) specimen, measures the shear strength indirectly through the fracture resistance. LÄS MER

 2. 2. Stan är full av vatten - En studie om ansvars- och finansieringsfrågan kring infrastrukturen i Göteborgs urbana vattenvägar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kevin Storgärd; Markus Näslund; [2019-08-12]
  Nyckelord :urbana vattenvägar; Göteborg; ansvarsfördelning; finansiering; samverkan;

  Sammanfattning : Göteborg år 2019 har ett problem i att dess vägnät är överbelastat och trängseln är tilltagande.Detta leder till att staden och olika intressenter runt stadens utveckling behöver börja se övernya alternativ på trafikslag som skulle kunna hjälpa minskningen av belastningen på vägnätet. LÄS MER

 3. 3. Hållfasthetssimulering av hydrauliska högtryckskopplingar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Johannes von Dewall; Markus Johansson-Näslund; [2018]
  Nyckelord :Bi-linjärt materialbeteende; FEA; finita elementanalyser; experiment; tryckkärl; cylindriska kroppar; hydrauliska kopplingar; DOE; Newton-Raphson method; virtuell modellering; kraftanalys; kontaktförhållanden;

  Sammanfattning : Hydrauliska högtryckskopplingar av typen FEM ½” studeras med avsikten att fastställa en effektiv beräkningsmetodik som kan användas till att prediktera kopplingarnas hållfasthet. Metodiken utgörs av finita element analyser (FEA), och valideras av experimentella trycktester utförda på kopplingstypen FEM ½”. LÄS MER

 4. 4. Vänskap och affärsverksamhets inverkan på varandra inom nätverksföretagande : Fallstudie av Oriflame Cosmetics

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tomas Näslund; Markus Hodell; [2008]
  Nyckelord :Friendship; business; Oriflame; network business enterprise; Vänskap; affärsverksamhet; Oriflame; nätverksföretagande.;

  Sammanfattning : Each day we are being swamped with commercial messages from companies, this makes us select which messages we take in. We can screen off marketing from companies, but how do we react when friends are trying to sell us products? The purpose of this study is to examine, if and if so, friendship relations and business activities influence each other within a network marketing company and also to illuminate these effects. LÄS MER