Sökning: "Markus Nordh"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Markus Nordh.

 1. 1. Cost comparison model on total landed cost for purchased items : A case study of an industrial company

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Emil Jansson; Markus Nordh; [2016]
  Nyckelord :Total landed cost; purchasing of goods; Supply chain management;

  Sammanfattning : The business area wants to remain in a market leading position. To do so being cost efficient is central. Lowering costs in the supply chain and when it comes to purchasing products is one way of optimizing the organization's actions. The business area hasn't developed any model or tool to handle the Total Landed Cost (TLC). LÄS MER

 2. 2. Acceptansnivå för olje- och partikelöverdrag från kompressor till tryckluftsystemet

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Markus Nordh; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta exjobb har ett acceptanskriterium för olje- och partikelöverdrag försökt att tas fram. Anledningen till att arbetet har gjorts är att det sedan tidigare inte har funnits någon fastställd nivå för hur mycket olja och partiklar som kompressorn får släppa ut och som i förlängningen får passera torkpatronen på APS. LÄS MER