Sökning: "Markus Norlin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Markus Norlin.

 1. 1. Resultatmanipulering vid chefsbyten inom fastighetsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Axel Norlin Forsberg; Markus Olsson; [2022]
  Nyckelord :Big Bath Accounting; Resultatmanipulering; Förvaltningsfastigheter; Verkligt värde; IFRS 13; IAS 40; Chefsbyte; VD-byte; Ekonomichefsbyte; Sverige och Storbritannien.;

  Sammanfattning : Sedan 1 januari 2005 måste alla noterade bolag i Europa upprätta sin redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Syftet med detta var att harmonisera redovisningen och göra den mer jämförbar mellan länderna i Europa. LÄS MER

 2. 2. Att sjunga på svenska ‐ en studie av den alternativa svenskspråkiga popens lyrik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Mattias Pettersson; [2013]
  Nyckelord :Alternativ pop; Svenska texter; Sverige; Markus Krunegård; Annika Norlin; Säkert; Identitet; Plats; Personligt; Kulturella referenser; Autenticitet;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka svenskspråkiga poptexter under 2000- och 2010-talet. Genom att göra en textanalys av två svenskspråkiga poptexter samt en kontextualisering ämnar jag försöka se hur de gestaltar sig samt försöka utröna gemensamma nämnare för svenskspråkiga poptexter under dessa angivna år. LÄS MER