Sökning: "Markus Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Markus Persson.

 1. 1. Certifieringens betydelse inom byggbranschen : En studie som undersöker hur certifikat styr två byggföretags miljöarbete, samt hur kunskap om miljöarbetet sprids i organisationerna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jim Klokker; Markus Persson; [2018]
  Nyckelord :Knowledge transfer; kunskapsöverföring; miljöcertifikat; miljöcertifiering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka förståelsen för hur två byggföretag förhåller sig till miljöcertifieringar, samt hur de arbetar med att implementera miljökraven från en sådan certifiering i termer av kunskapsöverföring. Empirisk data har samlats in genom intervjuer av utvalda respondenter samt dokumentanalys av certifieringsdokumenten. LÄS MER

 2. 2. Ny biologisk sensor för organiska ämnen i avloppsvatten

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för biologi och bioteknik

  Författare :MAX GREN; AMANDA KARLSSON; DAG LORICK; MARKUS PERSSON; ANDREAS VIGGEBORN; [2017]
  Nyckelord :BOD; biochemical oxygen demand; mikrobiell bränslecell; svältperiod; biosensor; avloppsreningsverk; glukos; acetat;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Fitnessföretag på Instagram - En studie om fitnessföretags tillväxt på sociala medier och deras effekter på betraktaren.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Markus Persson; [2017]
  Nyckelord :Fitnessföretag; Sociala medier; Instagram; Styrketräning; Kroppsideal; Plattform;

  Sammanfattning : Instagram har idag blivit en av människans största publicerings och informationskanal där träningsföretag har genomgått en stor tillväxt under de senaste åren. Flertal studier visar att de som följer och tittar på fitnesskonton på Instagram löper större risk att må sämre över sina egna kroppar. LÄS MER

 4. 4. Våldtäkter i Sverige. Brottsanatomi och Gärningsmannaprofilering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Markus Ekstrand; Hampus Persson; [2015]
  Nyckelord :gärningsmannaprofilering; miljöer; brottsutförande; våldtäkt; Rättspsykologi; karakteristika; forensic psychology; rape; crime scene actions; environment; offender profiling; offender characteristics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Våldtäkter i Sverige är ett fenomen som fått mycket belysning i media, men där det funnits ganska lite forskning om hur profilerna på de som begår brotten ser ut. Gärningsmannaprofilering har ett värde i att det kan hjälpa polisen avgränsa sökområdet, men profilering är också en disciplin inom forskningen där det funnits stora skillnader mellan olika länder. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av Rotatorkuffens skador hos kastidrottare

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Markus Persson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER