Sökning: "Markus Rikse"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Markus Rikse.

 1. 1. Konsten att (inte) sticka ut : En granskning av omvärldsanalyser och strategiskt arbete inom kommunal översiktlig planering

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Markus Rikse; [2014]
  Nyckelord :omvärldsanalys; strategi; fysisk planering; översiktlig planering; marknadsföring;

  Sammanfattning : Det här är en masteruppsats i fysisk planering med inriktning omvärldsanalys och strategiskt arbete i kommunal översiktlig planering. Uppsatsen undersöker hur kommuners omvärldsanalyser ser ut samt hur de utifrån dessa formulerar strategier. LÄS MER

 2. 2. Mellankommunal översiktlig planering : möjligheter och begränsningar

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Markus Rikse; [2012]
  Nyckelord :Översiktlig planering: region: samarbete;

  Sammanfattning : Det här är en uppsats omfattande 15 högskolepoäng i ämnet fysisk planering. Uppsatsens titel är ”mellankommunal översiktlig planering – möjligheter och begränsningar” och undersöker vad begreppet innebär, både i lagens mening och i praktiken, vilka frågor som kommunerna är beredda att samplanera om och hur de gått eller tänker gå tillväga. LÄS MER