Sökning: "Markus Selin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Markus Selin.

 1. 1. Solar Concentrating Steam Generation in Alberta, Canada

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Fredrik Ambrosson; Markus Selin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the context of climate change the world is facing an increasing need to become more environmentally sustainable, and a concerted effort to use renewable energy is required in order to decrease emissions, meet climate goals and prepare for the post-oil era. Solar energy is an area with great potential, and developments in solar energy technologies have increased rapidly. LÄS MER

 2. 2. Energianvändning i byggbodar

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Fredrik Ambrosson; Markus Selin; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aktörer inom byggsektorn har historiskt sett inte alls lagt ned resurser på att vara energieffektiva. Som följd av nya regleringar och klimatmål har det dock blivit viktigt även för byggaktörer att tänka energismart. LÄS MER