Sökning: "Markus Sjöholm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Markus Sjöholm.

 1. 1. Analysis of the Use of OpenID Connect for Electronic Signatures

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Markus Sjöholm; [2021]
  Nyckelord :OIDC; electronic signatures;

  Sammanfattning : The use of digital services has never been as important as it is today.It is possible to do everything from researching family history to banktransactions on the Internet. This creates a demand for secure servicesto ensure secure authentication of users. LÄS MER

 2. 2. En applikation för kommunikation mellan fastighetsägare och hyresgäst vid åtgärder i fastighetens styrsystem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Erik Gådin; Ester Kylmänen; Markus Sjöholm; Matilda Tamm; [2019]
  Nyckelord :congested electricity grids; property owners; control system; communication; tenants; mobile application; kapacitetsbrist; fastighetsägare; styrsystem; kommunikation; hyresgäster; mobilapplikation;

  Sammanfattning : Utvecklingen av större städer förhindras för närvarande av kapacitetsbrist i elnätet. För dagens moderna samhälle är det inte rimligt att bygga nya fastigheter utan en garanti av tillgång till energi, både under byggnationen och det senare underhållet. LÄS MER