Sökning: "Markus Zander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Markus Zander.

 1. 1. Expertbeskattning : - ny syn på expertbegreppet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Markus Zander; [2010]
  Nyckelord :Internationell skatterätt expertbeskattning skatt experter forskare nyckelpersoner företagsledare dubbelbeskattning dubbelbeskattningsavtal skattskyldighet SINK A-SINK beskattningsprinciper beskattningsregler Forskarskattenämnden expertbegreppet;

  Sammanfattning : Vissa utländska forskare som kom till Sverige kunde från och med 1984 erbjudas skattelättnader genom en speciell lag om beskattning av utländska forskare. Syftet med lagstiftningen var att locka kompetent personal med spetskunskaper till anställningar i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Verksamhetsregler vid utformning av kravspecifikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Shlomo Franko; Markus Hansson; [2006]
  Nyckelord :beställarkompetens; Verksamhetsregler; kravspecifikation; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Verksamhetsregler vid utformning av kravspecifikation © Shlomo Franko Markus Hansson Kandidatuppsats framlagd juni, 2006 Omfång: 45 sidor Handledare: Pär- Ola Zander Abstract Sedan början 1900-talet har IS börjat ta en central roll i världsekonomin, människan har blivit beroende av dessa för att utföra sitt arbete. I takt med att fler verksamheter styrs av system. LÄS MER