Sökning: "Markutrustning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Markutrustning.

 1. 1. PPS5000 Thruster Emulator Architecture Development & Hardware Design

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Robert Persson; [2019]
  Nyckelord :Electric Propulsion; Spacecraft; Ground Support Equipment; OHB Sweden; Emulator; Thruster; Elektrisk Framdrivning; Rymdfarkost; Markutrustning; Testutrustning;

  Sammanfattning : This Master's Thesis handles prestudy work and early hardware development that resulted in architectural definitions and prototype hardware of electronic ground support equipment. This equipment is destined to emulate the electric power consumption of the PPS5000 Hall Effect Thruster (HET), for use in satellite end-to-end tests of the all-electric Geostationary Satellite Electra, developed at OHB Sweden AB. LÄS MER

 2. 2. Verifiering av ERTMS-signalprojektering : Tillämpning mot Estland

  M1-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Bahaman Haidari; Isak Holm; [2015]
  Nyckelord :TSD; UNISIG; SUBSET; Eurobalise; Trackcircuit; ETCS; GSM-R; TDOK; BVDok; TSD; UNISIG; SUBSET; Eurobalis; Spårledningar; ETCS; GSM-R; TDOK; BVDok;

  Sammanfattning : Inom EU finns ett regelverk som strävar efter interoperabilitet att det ska vara lätt att kunna resa och göra affärer mellan alla nationer inom EU utan att behöva vare sig byta tåg eller förare. Denna rapport specificerar de olika lagar och regler som utfärdats och specificerats av EU kommissionen och UNISIG samt det svenska nationella regelverket som gäller för ERTMS-signalprojekteringen för markutrustning. LÄS MER

 3. 3. The use of ground equipment at airports

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :Anna Aldén; Stina Odebo; [2015]
  Nyckelord :Flygplatslogistik; Markutrustning; Turn Around;

  Sammanfattning : För att flygplatser ska kunna ha så hög kapacitet som möjligt krävs effektivisering av alla delar av flygplatsverksamheten. Denna studie har identifierat problem och utvecklingsområden av användningen av markutrustning på flygplatser. I studien har det även analyserats effektiviseringsmöjligheter. LÄS MER

 4. 4. Årstidernas park : ett gestaltningsförslag för Banvaktsparken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Joakim Loberg; [2014]
  Nyckelord :gestaltning; omgestaltning; småpark; fickpark; växtgestaltning; banvaktsparken; årstidsdynamik;

  Sammanfattning : Banvaktsparken ligger utmed Hällbygatan i stadsdelen Luthagen i Uppsala och är cirka 0,4 hektar stor. En parkering, ett äldreboende och ett bullerplank mot Dalabanan angränsar mot parken. Jag upptäckte parken när jag sommarjobbade på Uppsala kommun under 2013. LÄS MER

 5. 5. Underhållsplaner i kyrkogårdsförvaltning

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Mia Engdahl; [2012]
  Nyckelord :underhåll; skötsel; kyrkogård; ekonomi;

  Sammanfattning : Arbetet grundar sig i ett nationellt problem kring eftersatt underhåll på våra kyrkogårdar. Modernt uttryckt har en underhållsskuld skapats. Underhållsskulden innefattar enligt Jönsson (2010) den kostnad som miljön kräver för restaurering till en accepterad nivå. LÄS MER