Sökning: "Markutrustning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Markutrustning.

 1. 1. Verifiering av ERTMS-signalprojektering : Tillämpning mot Estland

  M1-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Bahaman Haidari; Isak Holm; [2015]
  Nyckelord :TSD; UNISIG; SUBSET; Eurobalise; Trackcircuit; ETCS; GSM-R; TDOK; BVDok; TSD; UNISIG; SUBSET; Eurobalis; Spårledningar; ETCS; GSM-R; TDOK; BVDok;

  Sammanfattning : Inom EU finns ett regelverk som strävar efter interoperabilitet att det ska vara lätt att kunna resa och göra affärer mellan alla nationer inom EU utan att behöva vare sig byta tåg eller förare. Denna rapport specificerar de olika lagar och regler som utfärdats och specificerats av EU kommissionen och UNISIG samt det svenska nationella regelverket som gäller för ERTMS-signalprojekteringen för markutrustning. LÄS MER

 2. 2. The use of ground equipment at airports

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :Anna Aldén; Stina Odebo; [2015]
  Nyckelord :Flygplatslogistik; Markutrustning; Turn Around;

  Sammanfattning : För att flygplatser ska kunna ha så hög kapacitet som möjligt krävs effektivisering av alla delar av flygplatsverksamheten. Denna studie har identifierat problem och utvecklingsområden av användningen av markutrustning på flygplatser. I studien har det även analyserats effektiviseringsmöjligheter. LÄS MER

 3. 3. Årstidernas park : ett gestaltningsförslag för Banvaktsparken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Joakim Loberg; [2014]
  Nyckelord :gestaltning; omgestaltning; småpark; fickpark; växtgestaltning; banvaktsparken; årstidsdynamik;

  Sammanfattning : Banvaktsparken ligger utmed Hällbygatan i stadsdelen Luthagen i Uppsala och är cirka 0,4 hektar stor. En parkering, ett äldreboende och ett bullerplank mot Dalabanan angränsar mot parken. Jag upptäckte parken när jag sommarjobbade på Uppsala kommun under 2013. LÄS MER

 4. 4. Underhållsplaner i kyrkogårdsförvaltning

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Mia Engdahl; [2012]
  Nyckelord :underhåll; skötsel; kyrkogård; ekonomi;

  Sammanfattning : Arbetet grundar sig i ett nationellt problem kring eftersatt underhåll på våra kyrkogårdar. Modernt uttryckt har en underhållsskuld skapats. Underhållsskulden innefattar enligt Jönsson (2010) den kostnad som miljön kräver för restaurering till en accepterad nivå. LÄS MER

 5. 5. Support System for Landing with an Autonomous Unmanned Aerial Vehicle

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Linköpings universitetInstitutionen för systemteknik; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Linköpings universitetInstitutionen för systemteknik

  Författare :Christian Östman; Anna Forsberg; [2009]
  Nyckelord :Helicopter; Skeldar; Landing; Autonomous; Positioning; UAV;

  Sammanfattning : There are a number of ongoing projects developing autonomous vehicles, both helicopters and airplanes. The purpose of this thesis is to study a concept for calculating the height and attitude of a helicopter. The system will be active during landing. This thesis includes building an experimental setup and to develop algorithms and software. LÄS MER