Sökning: "Marleen Hermansson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Marleen Hermansson.

 1. 1. Metaphor and Metonymy Related to the Concept of Anger in the Television Series Teenage Mutant Ninja Turtles

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Marleen Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Pictorial runes; visual metaphors; animated film; manga; multimodality;

  Sammanfattning : This study explores uses of metaphor and metonymy related to the concept of anger in the American television series Teenage Mutant Ninja Turtles from 2012. The theoretical framework of the study is Conceptual Metaphor Theory. The data consists of metaphors and metonymies in the verbal and the pictorial mode. LÄS MER

 2. 2. Dåtidens betydelse för nuet och nuets betydelse för dåtiden : Skildringar av påskupproret på Irland 1916

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Marleen Hermansson; [2014]
  Nyckelord :Historiemedvetande. Påskupproret. Bachtin.;

  Sammanfattning : In this essay, I compare ten different depictions of the Irish Easter Rising of 1916. These depictions are all from books published between 1924 and 2000, which deal with a wider context of the history of Ireland or Northern Ireland. LÄS MER

 3. 3. För brunnssökande och kurgäster : En jämförelse mellan två handböcker för besökare vid Ronneby brunn under 1800-talets senare del

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Marleen Hermansson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER