Sökning: "Marlena Misharina"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marlena Misharina.

  1. 1. Är BRIC marknaderna svagt effektiva?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Marlena Misharina; [2009]
    Nyckelord :Autokorrelation; Random Walk; enhetsrot; svag marknadseffektivitet; BRIC; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsen testar fyra marknader för svag marknadseffektivitet. Marknaderna som undersöks är BRIC-marknaderna; Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Svag effektivitet innebär att man inte kan utnyttja historiska prisrörelser för att förutsäga framtida prisrörelser. LÄS MER