Sökning: "Marlene Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Marlene Andersson.

 1. 1. ”Det är ju inte utseendet som avgör mina prestationer” : En kvalitativ studie om elitidrottande kvinnors kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Annie Nilsson; Marlene Andersson; [2018]
  Nyckelord :Body perception; elite sportswomen; social comparison; gender; generalized others; Kroppsuppfattning; elitidrottande kvinnor; sociala jämförelser; genus; generaliserade andre;

  Sammanfattning : Stereotypa bilder och ideal om vad som är manligt och kvinnligt syns idag tydligt i samhället även inom idrottssammanhang. Idrott har historiskt sett utmanat roller för vad som är manligt respektive kvinnligt. För kvinnor har utövandet av idrott inte alltid varit en självklarhet. LÄS MER

 2. 2. Kandidatexamen Upplevelser av egenvårdsutbildning i grupp hos patienter med diabetes typ 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Marlene Grinde; Johanna Andersson; [2017]
  Nyckelord :Diabetes type 2; group education; patients’ experiences.; Diabetes typ 2; grupputbildning; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 ökar globalt och är en stor patientgrupp för vården att möta. För att minska risken för komplikationer i form av hjärt- och kärlsjukdomar anses optimering av patientens egenvård vara av stor vikt. LÄS MER

 3. 3. Onkologisjuksköterskors attityder till användandet av signalhundar vid cancerdiagnostik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Marlene Andersson; Tim Hjelm; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vägen ut har ju inte direkt varit rak : en narrativ studie om upplevelser av utträde ur långvarig hemlöshet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Jenny Dragon; Marlene Andersson; [2013]
  Nyckelord :Exit homelessness; obstructive factors; facilitative factors; social support; Utträde ur hemlöshet; hindrande faktorer; underlättande faktorer; samhälleligt stöd;

  Sammanfattning : Undersökningar visar att 34 000 människor i Sverige är hemlösa. Detta trots att kommunerna har ett lagstadgat ansvar att tillhandahålla dess innevånare stöd och hjälp. LÄS MER

 5. 5. In i värmen eller ut i kylan : en kvantitativ studie kring barns uppfattningar om föräldrakänslor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Annelie Sankey; Marléne Andersson; [2013]
  Nyckelord :Barn; barnperspektiv; föräldraskap; föräldrakänslor; accepterande; avvisande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER