Sökning: "Marlene Backlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marlene Backlund.

  1. 1. Belöningssystem och engagemang : – En studie av Eniro 118 118, Ernst & Young och Henses Herrmode.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Marcus Svensson; Marlene Backlund; Vida Miraftab; [2011]
    Nyckelord :Belöningssystem; Motivation; Engagemang;

    Sammanfattning : Title: Reward systems and Commitment-A study of Eniro 118 118, Ernst & Young and Henses men'sfashion.Authors: Marlene Backlund, Vida Miraftab & Marcus SvenssonSupervisor: Arne SöderbomCourse: Dissertation 15 ECTSKey words: incentive programs, commitment and justicePurpose: The purpose of the study is to learn about the relationship betweenrewards and employee commitment in the case companies. LÄS MER