Sökning: "Marlene Bergmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marlene Bergmark.

  1. 1. Vårt tempel : En kvalitativ studie om DreamHack, gamers och kommersialiseringen av ett brand community

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Marlene Bergmark; Eric Olausson; [2016]
    Nyckelord :subkultur; gamers; brand community; kommersialisering; kongruens; sponsorskap;

    Sammanfattning : Problemformulering: E-sporten och marknaden som omger den har gått från att vara ett relativt okänt fenomen till att idag vara en miljardindustri. Den är ett fenomen som fortsätter växa både när det kommer till omsättning och publik och i centrum står världens största datorfestivalsarrangör: svenska DreamHack. LÄS MER