Sökning: "Marlene Taudien"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marlene Taudien.

 1. 1. I mötet mellan fälten -Sociala medier som en arena för Place branding

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Marlene Taudien; Pauline Uddmark; Anna Rydberg; [2011]
  Nyckelord :sociala medier; place marketing; place branding; nätverk; kommunikation; nya generationens marknadsföring; word of mouth; e-word of mouth; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att bidra till en sammankoppling utav de vetenskapliga fälten Place branding och sociala medier, eftersom vi inte har funnit någon litteratur som tillgodoser denna länk. Detta leder oss in på frågan: Varför är detta område viktigt att studera? Fler och fler företag väljer idag att marknadsföra sig via sociala medier på grund av dess enkelhet, snabbhet och kostnadseffektivitet. LÄS MER

 2. 2. I mötet mellan fälten- Sociala medier som en arena för Place branding

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Marlene Taudien; Pauline Uddmark; Anna Rydberg; [2011]
  Nyckelord :sociala medier; place marketing; place branding; nätverk; kommunikation; nya generationens marknadsföring; word of mouth; e-word of mouth; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att bidra i sammankopplingen utav de vetenskapliga fälten Place branding och sociala medier, eftersom vi inte har funnit någon litteratur som tillgodoser denna länk. Detta leder oss in på frågan: Varför är detta område viktigt att studera? Fler och fler företag väljer idag att marknadsföra sig via sociala medier på grund av dess enkelhet, snabbhet och kostnadseffektivitet. LÄS MER