Sökning: "Mars"

Visar resultat 1 - 5 av 970 uppsatser innehållade ordet Mars.

 1. 1. Troll på Frontex Twitter: vilka strategier används för att skada frontex anseende?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Gustav Lindberg; [2021-09-15]
  Nyckelord :Troll; desinformation; Twitter; Frontex; Taktik;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt nättroll attackerar EU-byrån Frontex anseende i kommentarsfälten på organisationens Twitter.Teori: Uppsatsen presenterar ett teoretiskt ramverk som förklarar hur karaktärsmord fungerar och varför trollens taktiker används av vanliga användare av sociala medier. LÄS MER

 2. 2. “JAG FÖRSÖKER HÅLLA HYGGLIG KONTORSTID” - En kvalitativ studie om universitetslärares upplevelser av det ofrivilliga distansarbetet till följd av coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ellen Johansson; Renée Peterson; [2021-08-20]
  Nyckelord :Covid-19 pandemi; distansarbete; gränsdragning; krav-kontroll-stödmodellen;

  Sammanfattning : På grund av spridningen av Covid-19 viruset uppmanade Folkhälsomyndigheten den 17 mars2020 universiteten att ställa om undervisningen till att bedrivas på distans. Redan innancoronapandemin präglades universitetslärarnas arbete av en relativt hög flexibilitet gällandevar, när och hur de utför sitt arbete. LÄS MER

 3. 3. Boom, Bust and Betrayal- Business cycles and securities fraud in the US between 1996-2019

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktoria Carshaw; Rinske de Vries; [2021-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 4. 4. “Det är på dig och mig det beror” En kvalitativ textanalys av statens syn på individens ansvar i coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sarah Carlsson; [2021-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att ur en svensk kontext undersöka och beskriva statens syn på individens ansvar under coronapandemin. Undersökningen har genomförts med kvalitativ textanalys som metod och med induktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Live & Learn From Space - de framtida hemmen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Martina Claesson; [2021-06-22]
  Nyckelord :Hållbarhet; Möbler; Framtid; 3D-Printing; Spekulativ; Mars;

  Sammanfattning : "Live & learn from space" handlar om framtida bosättningar på Mars år 2035, där projektet utgår från den framtida kolonisten som bestämmer sig för att lämna jorden och bosätta sig på den röda planeten. Genom flera år av förberedelser närmar det sig avgång och Marsresan börjar bli verklighet. LÄS MER