Sökning: "Marshallöarna"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Marshallöarna.

 1. 1. Vart bör Kiribati, Tuvalu och Marshallöarnas befolkningar ta vägen? : En normativ analys inom ämnet för klimatförändringarnas utmaningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Pontus Wallin; [2015]
  Nyckelord :klimatförändring; stigande havsvattennivåer; Kiribati; Tuvalu; Marshallöarna; klimatflyktingar; normativ metod; Edward A. Page;

  Sammanfattning : The effects of anthropogenic climate change are becoming more and more visible as being highlighted by scientists, politicians and media. The causes of droughts, floods, melting ice caps and rising sea levels can all partially be traced back to human activities. LÄS MER

 2. 2. Internationell förhandlingsskyldighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Jönhagen; [2014]
  Nyckelord :Internationell förhandlingsskyldighet; förhandlingsskyldighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar förhandlingsskyldigheten i internationell rätt. Syftet är att utreda under vilka förutsättningar en sådan skyldighet finns, hur den i så fall tar sig uttryck och hur den kan komma att se ut i framtiden. Förhandling har länge betraktats uteslutande som en diplomatisk tvistelösningsmetod. LÄS MER