Sökning: "Marta Kaszuba"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marta Kaszuba.

  1. 1. CCTV och Al Jazeera : Likheter och skillnader i de internationella nyhetsprogrammen

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

    Författare :Marta Kaszuba; Strid Hanna; [2013]
    Nyckelord :Al Jazeera English; CCTV; likheter; skillnader; internationell; nyhetssändning;

    Sammanfattning : Stockholms Universitet, Instutitionen för journalistik, medier och kommunikationJMK, Karlavägen 104Box 27 861, 115 93 STOCKHOLMTel: 08-16 20 00Titel: CCTV och Al Jazeera – likheter och skillnader i de internationella nyhetsprogrammen Title: CCTV and Al Jazeera –similarities and differences in the international news programsFörfattare: Hanna Strid, [email protected] LÄS MER