Sökning: "Marta Stenberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marta Stenberg.

  1. 1. Förekomst och erfarenhet av symtomkontroll vid förstoppning hos personer med cancersjukdom i palliativ fas : litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

    Författare :Marta Stenberg; [2018]
    Nyckelord :Förstoppning; Livskvalitet; Cancer; Palliativ;

    Sammanfattning : Bakgrund: Personer med livshotande sjukdom kan komma att vårdas i palliativ vård. Syftet med palliativ vård är att förebygga och lindra lidande och symtom genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av problem i multi­professionella team. LÄS MER