Sökning: "Martha Nussbaum"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Martha Nussbaum.

 1. 1. På väg till en narrativt fantasifull skola : Inlevelse, visuell litteracitet och narrativ kompetens i årskurs 4–6.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Johan Weilander; [2019]
  Nyckelord :Swedish language education; grades 4-6; narrative texts; documentary film; narrative imagination; visual literacy; narrative competence; multimodal teaching; empathy; life conditions; Svenskundervisning; årskurs 4-6; berättande texter; dokumentärfilm; narrativ fantasi; visuell litteracitet; narrativ kompetens; multimodalt lärande; inlevelse; livsvillkor;

  Sammanfattning : Den svenska skolans undervisning i det svenska språket har för avsikt att göra eleverna narrativt kompetenta, det vill säga, de ska kunna förstå och skapa berättande texter. Inom läroplanen finns dock en öppning för ett mer vidgat textbegrepp där det inkluderas visuell litteracitet, att eleverna exempelvis ska kunna förstå filmiska berättelser. LÄS MER

 2. 2. Between given and created value : Finding new grounds for justifying human rights

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Rita Rubnell Spolander; [2019]
  Nyckelord :value; metaphysics; philosophy of language; philosophical anthropology; conceptual schemes; primitive reactions; agency; värde; metafysik; språkfilosofi; filosofisk antropologi; primitiva reaktioner; agens;

  Sammanfattning : This thesis aims at formulating a human rights justification based on the assumption that disbelief in human rights is found in communicative grounds, rather than some sort of unreasonable evil. I first identify what I believe to be a flaw in the communicative strength of existing human rights justifications in explaining why rights should be. LÄS MER

 3. 3. "I städerna finns inte den smaken" : Möjligheter med en lokalt förankrad litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sara Silverdal; [2019]
  Nyckelord :regional litteratur; litteraturdidaktik; värdegrund; postkolonialism; centrum och periferi; Västerbotten;

  Sammanfattning : This essay examines how local literature from the region of Västerbotten in Sweden can be used in the teaching of values in the Swedish upper secondary school. A postcolonial perspective is used in an analysis of three novels and two short stories from the region. LÄS MER

 4. 4. CAPABILITIES INSIDE FOUR WALLS : A qualitative field study on the capabilities and freedoms for women in a developing context challenging the approach of Amartya Sen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Olivia Jakobsson; Talvin Kaur Logani; [2019]
  Nyckelord :Amartya Sen; Martha Nussbaum; Feminism; Power; Capabilities; India; Women;

  Sammanfattning : The ‘’capability approach’’, developed by the Indian economist Amartya Sen, has been widely used in the field of development and has contributed a perception of development that is different from the traditional understanding of it. Despite this, the theory has received a great amount of feminist critique and it has been concluded that the field lacks empirical data on how women in developing countries can be fully understood from the approach of Sen. LÄS MER

 5. 5. En studie av lycka utifrån begreppen självförverkligande och självtranscendens : Är lycka en mänsklig rättighet?

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm

  Författare :Sara Westfahl; [2019]
  Nyckelord :Lycka; Självförverkligande; Självtranscendens; Mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : This study aims to analyze the concept of happiness via the concepts of self-actualization and self-transcendence. The analyze performs on both an individual level and a level in a society context and also performs from both a descriptive and an analytical perspective. LÄS MER