Sökning: "Marthe Sørli"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marthe Sørli.

  1. 1. Kvinnor och äppelträd : Behov, klass och den samhälleliga utvecklingen

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Marthe Sørli; [2019]
    Nyckelord :Kvinnor och äppelträd; Moa Martinson; Maslow; Lukács; klass; behov; realism;

    Sammanfattning : The intention of this essay is to shine a light on an often overlooked aspect of Moa Martinsons debut novel Kvinnor och äppelträd. With the help of psychologist Abraham H. LÄS MER