Sökning: "Martin Öun"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martin Öun.

 1. 1. Automatic Transmission Power Flow Matrix Representation

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Martin Öun; [2014]
  Nyckelord :automatic transmission; planetary gear; matrix representation; automatisk växellåda; planetväxel; matrisrepresentation;

  Sammanfattning : The project has worked with the function and structure of epicyclical automatic transmissions.The goal of the project has been to find a mathematical way of representing the transmissionssetup and possible power flows. LÄS MER

 2. 2. Modellering och analys av kuggrigg

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Martin Öun; Peter Ericson; Svante Larsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport har skrivits som ett resultat av ett kandidatexamensarbete på uppdrag av Sveriges Transmissionskluster i samarbete med Institutionen för Maskinkonstruktion vid KTH. Rapporten beskriver modellering samt styvhets- och egensvängningsanalyser av en kuggrigg, FZG Standard Test Rig, som vid KTH skall användas vid tester av skvalpförluster i växellådor. LÄS MER