Sökning: "Martin Adler"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martin Adler.

 1. 1. Den lille Krigaren : - En studie om hur svenska SMF kan etablera sig på välutvecklade marknader

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Martin Adler; Love Saltin; [2012]
  Nyckelord :Globalisering; Internationalisering; Resursbaserat synsätt; Etableringsstrategier; Internationellt entreprenörskap; Välutvecklad marknad; Barriärer; SMF;

  Sammanfattning : I denna rapport har vi valt att undersöka hur svenska SMF har gått tillväga för att lyckas etablera sig på en mogen och välutvecklad marknad. Genom att analysera det resursbaserade synsättet samt vilken etableringsform företag har använt sig av vid expansion så har vi haft som syfte att beskriva vilka specifika resurser samt vilken etableringsform som har varit viktigast för företagen när de har tagit beslutet om en expansion. LÄS MER

 2. 2. En Method Actors metod - Robert De Niros tillvägagångssätt med rollerna

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Jerry Malmström; [2007]
  Nyckelord :Godfather; Taxi Driver; Method Acting; Konstantin; Stanislavskij; Lee; Strasberg; Stella; Adler; Robert; De Niro; Marlon; Brando; Goodfellas; Skådespeleri; Scorsese; Martin; Cinema theory and history; Filmvetenskap; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar inledningsvis vad Method Acting innebär. Den ryske regissören och skådespelaren Konstantin Stanislavskij utarbetade i början på förra seklet ett system vars uppgift var att utforma ett skådespeleri som bröt mot normen av, vad han tyckte var, orealistiskt spel. LÄS MER